Juryordningen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Med jevne mellomrom lanseres forslaget om å fjerne juryordningen. Nå har riksadvokat Tor-Aksel Busch foreslått å erstatte lagmannsrettens jury med en utvidet meddomsrett. Riksadvokaten begrunner forslaget med at det er uheldig at juryen bare svarer ja eller nei på skyldspørsmålet, mens herredsretten må begrunne sin kjennelse.
  • Dette synes vi er en tynn begrunnelse for en så grunnleggende reform. Å fjerne juryen innebærer en radikal svekkelse av lekfolks innflytelse i rettssystemet. I en meddomsrett vil ganske sikkert de juridiske dommerne spille en dominerende rolle. Dessuten er det vel ikke helt riktig at juryen ikke gir noen begrunnelse. Juryen vurderer tiltalen opp mot bevisene som er ført i retten, og konkluderer med om tiltalte ut over rimelig tvil er skyldig eller ikke skyldig. I dette ligger begrunnelsen.