Jus-ekspert Slettan vil ha lovendring

- Vi kan ikke ha en slik sak i dette landet, sier førsteamanuensis Svein Slettan. Han mener at loven om vitnebeskyttelse må endres hvis den ikke er god nok til at skyldige blir trukket for retten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag blir to menn på 27 og 31 år løslatt fra fengselet i Moss. De to ble tatt på fersk gjerning med 35 kilo heroin i Bærum i fjor, men riksadvokat Tor-Aksel Busch har valgt å trekke tiltalen mot mennene.

Årsaken er at Busch mener at liv kan gå tapt hvis identiteten til informantene blir kjent.

Førsteamanuensisen har aldri hørt om noen sak av så stort omfang der de tiltalte har gått fri.

- Det er mildt sagt lite heldig dersom det er slik at disse to er skyldige. Det gir en veldig uheldig signaleffekt, sier han. Slettan kjenner ikke til bakgrunnen for at tiltalen er trukket, men har full tillit til at Riksadvokaten har truffet en riktig avgjørelse.

- Det må ha vært en meget vanskelig avgjørelse, jeg har full forståelse for det. Men det er prinsipielt et veldig uheldig signal at man henlegger en sak av et slikt omfang dersom de to er skyldige, sier Slettan.

- Hvordan er det juridisk mulig å slippe unna straff når man er tatt på fersk gjerning?

- Det er påtalemyndigheten og riksadvokaten i siste instans som bestemmer om man skal føre en sak for domstolene, og domstolene trer bare i virksomhet hvis påtalemyndigheten tar ut tiltale. Det er paradoksalt hvis Riksadvokaten mener å kunne bevise skyld, men trekker tiltalen. Det jeg går ut fra, er at Riksadvokaten henlegger saken på grunn av bevisets stilling fordi han ikke regner med å kunne bevise straffskyld uten å røpe identiteten på kildene, sier Slettan.

- Jeg misunner ikke de som har vært i dette dilemmaet.

I fjor kom det nye regler om anonymitet for å beskytte vitner.

- Vi har regler om anonyme vitner. Jeg vet ikke om reglene hjemler anonymitet i denne saken, men Riksadvokaten må ha kommet til at disse reglene ikke kommer til anvendelse, sier han.

Slettan mener at den nye loven om anonyme vitner må endres hvis den ikke er god nok.

- Vi kan ikke ha en sak der de skyldige i et av norgeshistoriens alvorligste narkotikasaker, går fri - hvis de er skyldige. Det er paradoksalt hvis de krever erstatning, sier førsteamanuensisen.