Jus og prosess

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter dommen i Birgitte-saken har vi fått en omfattende debatt om lov og prosess, bl a om pressens og jusprofessorers påvirkning av juryen. Spesielt har professor Ståle Eskeland måttet tåle sterk kritikk for at han gikk ut og sa at bevisene i saken ikke var tilstrekkelige til å dømme den tiltalte. Vi synes professor Eskeland har et godt poeng når han framholder at det er bedre å hindre et justismord han mener er i ferd med å skje, enn å ta det opp i ettertid. På den annen side er det også klart, som enkelte kritikere sier, at Eskeland nok er professor i jus, men ikke i bevisbedømmelse. Han var ikke engang i rettssalen.
  • I en rettsprosess er det ikke alltid slik at noen har den store innsikten og andre ikke. Og en jury blir selvsagt påvirket av andre enn dem som har en formell rolle å spille i retten. Professor Eskeland har med sitt utspill bidratt til å alminneliggjøre feilbarligheten også i rettsvesenet.