Jusprofessor: - Hemsedal-saken burde ha blitt anket til Høyesterett

Men Riksadvokaten har allerede godtatt dommen der mindretallet frifant tre menn for gruppevoldtekt.

JUSPROFESSOR: Hans F. Marthinussen, professor ved Universitetet i Bergen.
JUSPROFESSOR: Hans F. Marthinussen, professor ved Universitetet i Bergen.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Statsadvokat Jan Eivind Norheim, som førte saken hvor tre menn endte med å bli frikjent for voldtekt av en den gang 18 år gammel jente i Hemsedal i mars 2014, sa i går til Dagbladet at saken ikke kan ankes.

- Jeg har sendt saken til Riksadvokaten, med forslag om at den må godtas, fordi den ikke kan ankes. Det er ikke mulig å anke en ren faktumvurdering som dette, sa Norheim til Dagbladet.

Riksadvokaten har godtatt dommen.

Hans F. Marhinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, er usikker på om det er en korrekt avgjørelse, og skriver på Twitter at saken burde ha blitt anket til Høyesterett. Han mener det kan være en saksbehandlingsfeil at retten ikke vurderte domfellelse for grov uaktsom voldtekt.

- Har et selvstendig ansvar

Marthinussen sier til Dagbladet at han uttaler seg på bakgrunn av at han har lest dommen, men ikke har fulgt saken i retten:

- Domstolen har et selvstendig ansvar for jussen. Jeg mener det er gode muligheter for at retten hadde en selvstendig plikt til å vurdere om de burde dømmes for den mildere bestemmelsen grov uaktsom voldtekt, ikke forsettlig, sier Marthinussen.

- Bestemmelsen om grov uaktsom voldtekt ble innført nettopp med tanke på disse tilfellene hvor fornærmede har vært ruset, og det kan være vanskelig å bevise om tiltalte forsto at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingene, sier jusprofessoren.

Anker i straffesaker til Høyesterett kan bare gjelde saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen, ikke bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

- Høyesteretts rolle er å avklare jussen, ikke skyldspørsmålet, sa Norheim til Dagbladet i går.

Elden er enig

STRAFFERETTSEKSPERT: Advokat John Christian Elden. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
STRAFFERETTSEKSPERT: Advokat John Christian Elden. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Vis mer

Advokat John Christian Elden, en av landets mest erfarne strafferettsjurister, er uenig med statsadvokaten, og støtter jusprofessor Marthinussens vurdering:

- Jeg kjenner kun dommen og har ingen oppfatning av hva som er riktig faktum. Men dommen kunne vært anket til Høyesterett på feil ved saksbehandlingen hos det bestemmende mindretall. Begrunnelsen er trolig for svak på hvorfor de tiltalte ikke har vært grovt uaktsomme da de ikke skjønte at hun var bevisstløs i lovens forstand. Det er vanskelig å se at Høyesterett kunne godkjenne dommen hvis de ble tvunget til å ta stilling til om lagmannsretten hadde brukt bestemmelsen om uaktsom voldtekt riktig, skriver Elden i en tekstmelding til Dagbladet.

Han bemerker at mindretallet i sin begrunnelse skriver at de «ikke behøver å ta stilling til om fornærmedes tilstand var slik at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene».

- De finner at saken avgjøres på at «de tiltalte uansett ikke forsto det, da hun i det ytre var aktivt deltakende under den seksuelle aktiviteten». Høyesterett kunne derfor neppe løst saken på at hun ikke var funnet å være ute av stand til å hindre det. Da måtte de opphevet dommen, og sagt at dette må lagmannsretten ta konkret stilling til neste gang, skriver Elden til Dagbladet.

De tre meddommerne som utgjorde mindretallet som frifant mennene (det må et flertall på 5-2 blant dommerne for å dømme i slike saker), vurderte for øvrig om mennene hadde utvist grov uaktsomhet da de vurderte om den nå 21 år gamle kvinnen skulle få oppreisningserstatning:

«Mindretallet (..,) har tatt i betraktning at det kreves en lavere grad av sannsynlighet for å pålegge de tiltalte å betale oppreisning enn ved den strafferettslige vurderingen av saken. Mindretallet har videre tatt i betraktning at det er tilstrekkelig med grov uaktsomhet. Mindretallet finner likevel at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at de tiltalte har utvist nødvendig grad av skyld vedrørende Ds tilstand på tidspunktet for hendelsen», heter det i dommen.

Marthinussen sier han er usikker på om det holder, siden de ikke har gjort den samme vurderingen i straffedelen av saken. John Christian Elden skriver på Twitter at det neppe holder.

Les dommen her.