Jusprofessor slakter advokatutspill om bilfritt Oslo: - Det er reint sprøyt

Advokater hevder bilfritt sentrum er ulovlig.

TRENGER IKKE HIT: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen, mener politikerne i Oslo ikke trenger å få tillatelse herfra for å innføre bilfritt sentrum. Flere av gatene rundt Stortinget er i dag trafikkert, men ligger innenfor området der det foreslås å forby privatbilisme. Foto: Espen Bralie / Samfoto
TRENGER IKKE HIT: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen, mener politikerne i Oslo ikke trenger å få tillatelse herfra for å innføre bilfritt sentrum. Flere av gatene rundt Stortinget er i dag trafikkert, men ligger innenfor området der det foreslås å forby privatbilisme. Foto: Espen Bralie / SamfotoVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Lovlig eller ei? Det er et spørsmål I hvert fall en håndfull mennesker har spurt seg etter at Oslos nye byregjering lanserte byrådsplattformen der de blant annet vil ha bilfritt sentrum innen 2019.

Advokater og partnerne i Arntzen de Besche Eilif Koch og Fred A. Gade, gikk i dag ut i Finansavisen og mente det ville være ulovlig å forby privatbilisme i Oslo. Det får jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, til å reagere.

- Det advokatene sier er reint sprøyt, sier Marthinussen til Dagbladet.

Henger ikke sammen Advokatene i Arntzen de Besche argumenterte med at byrådet trolig vil trenge hjemmel i en ny lov, eller i det minste få medvirkning fra statlige samferdselsmyndigheter og andre myndigheter for å innføre et forbud mot privat kjøring til og fra egen eiendom i hele Oslo sentrum. De mente i tillegg det neppe kunne gjøres gjennom et reguleringsvedtak i kommunen.

Advokatene mente også eierne av næringsbygg vil ha erstatningsrettslig vern, og at et bilforbud trolig vil utløse betydelige erstatningskrav.

Akkurat det reagerer Marthinussen på.

- Det disse advokatene sier er at dette er inngrep som det er etablerte rettigheter som man har vern mot i Grunnloven eller Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det stemmer hvert fall ikke. Det finnes ikke noen rett på at man kan kjøre bil til eiendommen sin, sier Marthinussen til Dagbladet.

Han kaller advokatenes utsagn helt hinsides og uten dekning i juridiske kilder.

Dagbladet har vært i kontakt med partner og advokat i Arntzen de Besche, Eilif Koch, som sier han ikke ønsker å gå inn på noen polemikk om saken, men sier advokatene står for uttalelsene i Finansavisen i dag.

Kommunal regulering Han kaller byregjeringens forslag til bilfritt sentrum noe kommunen har rett til som reguleringsmyndighet, og stiller det på lik linje med etableringer av gågater eller annen alminnelig kommunal regulering.

- Dette er ikke noe de må har Stortingets godkjennelse til. Dette er som å etablere en gågate eller at man legger bybanen i Bergen over en fra før trafikkert vei, sier jussprofessoren.

Han mener heller ikke et bilfritt sentrum ville føre til ekspropriasjonserstatning for eiere av næringsbygg i området. Det vil i prinsippet si en tvungen avhending av eiendomsrettigheten mot erstatning.

- Om noen skal byge en motorvei og huset ditt må fjernes, har du krav på det etter Grunnloven og Menneskerettighetsdomstolen. Det er imidlertid ikke en etablert eiendomsrett å kunne bruke bil til eiendommen sin, sier Marthinussen. 

Også professor ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), Olav Torvund, har tatt for seg problemstillingen i dag.

«"Bil­fritt sen­trum" må gjen­nom­fø­res ved regu­le­rings­ved­tak, gate for gate. Disse regu­le­rin­gene vil ikke inn­e­bære noe nytt, sammenliknet med dagens regu­le­ring, bort­sett fra at visse typer regu­le­ring vil øke i omfang. (..) .Skal advo­ka­te­nes påstan­der gi mening, må de enten bygge på en for­ut­set­ning om at slike regu­le­rin­ger, som har vært i bruk i lang tid, er ulov­lige. Eller de må for­ut­sette at omfan­get av i utgangs­punk­tet lov­lige regu­le­rin­ger, blir så stort at det sam­lede resul­tat blir ulovlig» skriver Torvund på sin blogg.

«(...) Jeg ville ikke ha mis­tet natte­søv­nen av dette, om jeg hadde hatt ansvar i Oslo kom­mune. Jeg hadde lent meg til­bake og ven­tet på et even­tu­elt søks­mål for å stoppe dette, og ville ikke ha brukt res­sur­ser på spørs­må­let før det even­tu­elt kom­mer et retts­lig under­byg­get krav. Medie­ut­spill fra advo­ka­ter som vil mar­keds­føre sine tje­nes­ter (eller som even­tu­elt gjør det for å fremme en ikke navn­gitt kli­ents inter­es­ser), bør man ikke la seg skremme av» skriver han.

Ikke undersøkt av byregjeringen Den nye byregjeringen innrømmer at de ikke har gått ordentlig inn i problemstillingen, og at de først nå vil se om det er juridisk mulig å innføre bilfritt sentrum i Oslo.

Da byregjeringen ble presentert i dag tidlig, ble det klart at Lan Marie Nguyen Berg fra MDG ikke uventet blir Oslos nye byråd for miljø og samferdsel.

Hun sier at hun nå vil gå i dialog med de relevante aktørene for å finne ut hvordan man kan få Oslo bilfritt på best mulig måte. Men hun har ikke tatt høyde for at det kan være ulovlig.

- Nå skal vi sette oss ned sammen med fagetaten, og finne ut hvordan vi skal få til dette, sier Berg til Dagbladet.


At det ambisiøse målet i byrådsplattformen kan være ulovlig, ser ikke ut til å bekymre den nye byregjeringslederen Raymond Johansen.

 - Det finnes knapt et politikkområde hvor noen sier at noe er ulovlig. Vi skal samarbeide tett med næringslivet om dette. Jussen skal se muligheter ved politiske vedtak, sier Johansen til Dagbladet etter at han har overtatt nøklene til sitt nye kontor i Oslo rådhus

- Jeg blir forundret hvis det er så sterke restriksjoner at jussen begrenser det politiske handlingsrommet.

- Har dere undersøkt om dette er juridisk mulig?

- Nei, det har vi overhodet ikke.

JUSSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: A. Klokkeide
JUSSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: A. Klokkeide Vis mer