Jusprofessor: Stortinget kan utsette kontantstøtten

Folk som har basert seg på kontantstøtte, har neppe krav på erstatning hvis ordningen blir utsatt, mener jusprofessor Henning Jakhelln.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hensynet til nasjonaløkonomien er i slike saker overordnet hensynet til enkeltpersoners økonomi. Man kan ikke binde opp statskassen unødig når det inntreffer endringer i samfunnet. Dette har vi flere eksempler på innenfor trygderetten, sier Jakhelln til NTB.

  Jakhelln er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han sier at så lenge borgerne ikke har betalt inn penger på forhånd for å få kontantstøtte, er det heller ikke noe grunnlag for å søke erstatning hvis ordningen blir utsatt eller opphevet.

  Det er en markert forskjell i forhold til folketrygden, hvor man selv betaler inn penger for å få ytelser i framtida, mener han.

Visse premisser

- Det sentrale poenget er at dette er en reform som stortingsflertallet har vedtatt på visse premisser og i en viss situasjon. Reformen er helt ny, og den er ikke innarbeidet. Det er vanskelig å se at man ikke utfra statsfinansielle begrunnelser ikke skulle kunne fatte et nytt vedtak, sier han.

  Jakhelln sier at det vanlige i en slik situasjon vil være en kortere eller lengre overgangsperiode.

  - Har man en rimelig overgangstid, er man ihvertfall på den sikre siden. Men det er ikke strengt tatt nødvendig. At det reises tvil om kontantstøtten, er også et signal til borgerne, sier jusprofessoren.

Trygderett

Folk kan ikke stole på at ytelser fra staten gjennom lovgivningen vil være slik 100 prosent hele tida, mener Jakhelln.

  Et eksempel er rettssaker om tilleggsytelser i uføretrygden:

  - Folk som er kommet dårligere ut på grunn av nye regler, har gått til sak med krav om å få ytelsene beregnet ut fra de reglene som gjaldt da de ble uføre. Det har de ikke fått gjennomslag for, sier Jakhelln.

Tillit

Derfor tror han ikke et erstatningskrav fra folk som mener de taper penger fordi de går glipp av kontantstøtten, vil føre fram.

  - Vil ikke slike lovendringer svekke folks tillit til det politiske systemet?

  - Spørsmålet kan snus på hodet: Det må også være verdt tillit at politikerne tar inn over seg og gjennomfører endringer som er nødvendige ut fra endringer i samfunnet, sier Jakhelln.

(NTB)