Jussekspert: - Må være brudd på forvaltningsloven

En statlig oljeinspektør som mottar pensjon fra Statoil var med i granskingen av Tom Erik Olsens død.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Dagbladet har denne uka avslørt at Petroleumstilsynet (Ptil) har flere ansatte som mottar mange hundre tusen kroner i året fra Statoil i såkalt gullpensjonsjon. Blant tilsynets gullpensjonister er personer som har vært involvert i granskinger etter alvorlige Statoil-ulykker.

En av statens oljeinspektører med Statoil-pensjon deltok i granskingen av en fallulykke på Oseberg B, hvor stillasarbeideren Tom Erik Olsen (25) mistet livet. Saken har vakt sterke reaksjoner.

Juseksperter mener at Petroleumstilsynet kan ha gjort seg skyldig i brudd på forvaltningsloven.

- Lovbrudd - Dette er problematisk. Vedkommende er med på å saksbehandle saker med et selskap som de de får økonomiske fordeler av anseelig størrelse fra. Intuitivt tenker jeg at dette må være brudd på forvaltningsloven. De har så nær tilknytning til Statoil at de må anses som inhabile, sier jussprofessor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen.
 
Han mener at Ptil nå må gå gjennom rutinene sine og gjøre en ny vurdering.
 
Dekan Hans Petter Graver ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo er også kritisk.
 
- Hvis Statoilpensjonistene mottar pengene helt uavhengig av hvilken jobb de gjør i Ptil, så vil jeg si at det alene ikke er nok til at de er inhabile. Men habilitet er ikke bare et spørsmål om hvordan ting faktisk er, men også om hvordan det framtrer i offentligheten. Det finnes en regel om særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten, og dette er en vurderingssak, sier Graver.

- Meget opptatt av habilitet Petroleumstilsynet mener at deres praksis er uproblematisk.

Tilsynet opplyser Dagbladet om at de har sju medarbeidere som ble ansatt etter at de inngikk pensjonsavtale med Statoil, ikke åtte som de først oppga.

- Alle søkerne til våre ledige stillinger blir vurdert på vanlig måte, etter etablerte retningslinjer for ansettelse i staten. At en søker er berettiget pensjon fra et selskap han eller hun har et avsluttet arbeidsforhold til, anses ikke som diskvalifiserende for å få jobb i Ptil, sier fungerende tilsynsdirektør Anne Vatten.

Hun sier det er svært viktig for Ptil å ha medarbeidere som kjenner industrien, og som har fartstid derfra.

- Deres kompetanse er nødvendig for gjennomføringen av våre oppgaver. Ptil er meget opptatt av habilitet. Hvilke oppgaver våre nyansatte får ivareta, og når de blir satt til å utføre de ulike arbeidsoppgavene, vil variere. Det ligger skjønnsmessige vurderinger til grunn for når de blir satt til å delta på granskinger eller konkrete tilsynsaktiviteter overfor selskaper de før har vært ansatt i, sier Vatten.

Men når det gjelder karantenetid og habilitet, endrer Ptil stadig forklaring. Først opplyste Ptils Geir Haaland at saksbehandlere etter en uskreven regel ikke skal granske selskapet vedkommende kommer fra. Deretter sa Ptil-sjef Magne Ognedal at det kan de, etter en karantenetid på et halvt til ett år. Nå sier Vatten at skjønnsmessige forhold kan bety at karantenen blir både noe kortere eller lenger enn dette, avhengig av oppgavens karakter i Ptil og relevans til stillingen hos forhenværende arbeidsgiver.

Kvalitetssikring - Det er viktig for oss å understreke at granskinger og annet tilsyn ikke utføres av enkeltpersoner i Ptil - men av flere relevante fagfolk satt sammen i et team. De interne kvalitetssikringsprosedyrene i forbindelse med rapportene er grundige. Sluttproduktet er et resultat av bred involvering og vurdering fra flere fagmiljøer - også ledelsen, sier Vatten og utdyper.
 
- Det er først og fremst kravene i petroleumsregelverket som har betydning for konklusjonene av et tilsyn eller en gransking - ikke personlige vurderinger.
 

ÅSTEDET: Her falt Tom Erik Olsen i døden. Foto: Statoils granskingsrapport
ÅSTEDET: Her falt Tom Erik Olsen i døden. Foto: Statoils granskingsrapport Vis mer