REDD FOR BAKMENN: Denne nigerianske kvinnen (25) har vært i Oslo siden desember 2009, og lever i stadig frykt for at bakmennene skal finne henne, eller skade familien hennes i Nigeria. Hun har anmeldt halliken, men opplever at politiet i Norge ikke prioriterer å etterforske saken hennes. Poiltiet forteller at det var påtaleansvarlig for saken som fikk den henlagt. Foto: Håkon Eikesdal
REDD FOR BAKMENN: Denne nigerianske kvinnen (25) har vært i Oslo siden desember 2009, og lever i stadig frykt for at bakmennene skal finne henne, eller skade familien hennes i Nigeria. Hun har anmeldt halliken, men opplever at politiet i Norge ikke prioriterer å etterforske saken hennes. Poiltiet forteller at det var påtaleansvarlig for saken som fikk den henlagt. Foto: Håkon EikesdalVis mer

Justisdepartementet sier nei til å styrke arbeid mot menneskehandel

Oslo politidistrikt søkte om 1,8 millioner kroner for å kunne bekjempe menneskehandel bedre, men fikk avslag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): STOP-gruppa ved Seksjon Organisert Kriminalitet er Oslo-politiets spesialgruppe for arbeid mot menneskehandel. I februar i år  leverte de inn en søknad om 1,8 millioner kroner til Justisdepartementet.

Pengene skulle brukes til å ansette en person som kunne koordinere gruppas kontakt med ofrene. Gruppa ba også om midler som skulle brukes til håndhevelse av sexloven, blant annet i forhold til om de som selger sex i Oslo kan være tvunget til dette.

Fikk avslag I slutten av mai kom avslaget fra Justisdepartementet. Det blir ingen flere midler til STOP-gruppa i løpet av 2010.

- Etterforskningen av menneskehandelsaker er svært ressurskrevende både når det gjelder tid, personell og penger. Men vi tar avslaget til etterretning og jobber innenfor de budsjettrammene vi har fått, sier leder for STOP-gruppa, Harald Bøhler, til Dagbladet.

Han forteller at det er umulig å unngå å bli berørt av menneskeskjebnene de møter i sitt arbeid.

- Dette er personer som er utsatt for de groveste krenkelser. Vi har eksempler på at ofrenes nærmeste familie har lurt dem inn i menneskehandelssystemet, forteller Bøhler.

17 saker henlagt I fjor mottok STOP-gruppa 22 nye anmeldelser om menneskehandel, i tillegg til to anmeldte saker som ikke ble etterforsket året før. Av de totalt 24 sakene, er 17 henlagte saker.

Dette dreier seg om fire saker med opplysning om gjerningsmenn utenfor Norge der saken er oversendt til et annet land, to saker hvor saken ikke anses som et straffbart forhold, fem saker hvor det ikke finnes opplysninger om gjerningsmann og seks saker hvor det ikke er funnet bevis, opplyser Bøhler. 

Søndag skrev Dagbladet at Justisdepartementet har bedt om granskning av Oslo politidistrikts håndtering av menneskehandelssaker.

Dette skjer etter at de mottok et brev fra advokatene Silje Elisabeth Stenvaag og Ann-Cathrin Marcussen som mener slike saker nedprioriteres.De peker på flere eksempler der det har tatt månedsvis fra klienter har ønsket å anmelde bakmenn, til de har fått forklare seg for politiet.

Kapasitetsproblemer Harald Bøhler påpeker at de noen ganger har kapasitetsproblemer når det gjelder å ta i mot anmeldelser fra mulige menneskehandelofre, og at ofre og bistandsadvokater da kan bli henvist til å innlevere anmeldelse ved Kriminalvakten eller ved en av politistasjonene i Oslo.   Stop-prosjektet har uansett ansvar for å etterforske disse sakene.

- Tross alle henleggelser av saker i fjor, er vi fornøyd med at vi i år har fått en menneskehandelsdom i Oslo tingrett den 3. juni. Denne er anket, og er derfor ikke rettskraftig foreløpig. Vi har også to andre saker på trappene som kommer i retten i løpet av året, sier Bøhler.

Når Dagbladet ringer departementet for en kommentar, henviser de til at budsjettrammen til Oslo politidistrikt har økt med over 55 prosent fra 2003 til 2010.