- FORVENTNINGER:  - Å holde stillinger vakante er ikke i samsvar med mine forventninger til politiets leveringsevne. Jeg vil følge opp dette i mine månedlige møter med politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) sierJustis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladt
- FORVENTNINGER: - Å holde stillinger vakante er ikke i samsvar med mine forventninger til politiets leveringsevne. Jeg vil følge opp dette i mine månedlige møter med politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) sierJustis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Jacques Hvistendahl/DagbladtVis mer

Justisminister Anundsen: - Forventer mer politi i gata

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen forventer mer penger til politiet skal gi mer politi i gata.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er økonomisk krise i politidistriktene. Aldri tidligere har det blitt bevilget mer penger til politiet. Likevel står politistillinger ledige, fordi politimesterne må spare penger.

Derimot bruker Politidirektoratet mye penger, og har trukket inn million beløp fra politidistriktene.

- Norsk politi har aldri fått mer penger enn nå, og store deler av satsingen er øremerket økt bemanning. Det er riktig at flere politidistrikt nå har et mindre fritt økonomisk handlingsrom, bekrefter Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Krever ansettelser Han forklarer at det er to hovedårsaker til at norsk politiet likevel blør økonomisk.

- For det første har Politidirektoratet overtatt noen oppgaver fra politidistriktene, herunder penger til IKT. For det andre er det et klart politisk krav fra min side at politidistriktene skal ansette flere i polititjeneste, minst tilsvarende det antall politistudenter som går ut av politihøyskolen hvert år, sier Anundsen.

- Før kunne politidistriktene få penger til stillinger de ikke besatte, men nå er det gjort om. Det betyr mindre handlingsrom for politimesterne til å prioritere andre ting enn bemanningsøkning og det kan oppleves strammere enn før, men gir flere folk i tjeneste, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til Dagbladet.

- Ikke mine forventninger - Det er en klar forutsetning fra min side at politisatsingen skal gi mer politi i gatene, flere stillinger for etterforskere og nærmere 50 nye politijurister. Å holde stillinger vakante er ikke i samsvar med mine forventninger til politiets leveringsevne. Jeg vil følge opp dette i mine månedlige møter med politidirektøren, sier Anundsen.
  
Justis- og beredskapsministeren  peker også på at det er stor forskjell på politidistriktenes evne til å utnytte egne ressurser, både i praktiseringen av arbeidstidsavtalen og evnen til å organisere politiet mest mulig effektivt.

Færre i gata - Nærpolitireformen vil gi bedre muligheter for oppfølging og ledelse, som vil gi bedre resultater. Det vil også være nødvendig å se på landet totalt sett, ikke bare trekke fram enkelte politistasjoner.

- Hvorfor er det da færre polititjenestemenn i gata nå enn i fjor? 

- Politimesterne har mulighet til omdisponering av ressurser mellom politistasjonene og lensmannskontorene. Det kan gi utslag som ser negative ut, men som sett sammen med hvor styrkingen er gått gir et annerledes bilde, sier Anders Anundsen.

Anders Anundsen ville først ikke kommentere spørsmålet om omprioriteringen av ressurser fra politidistriktene til Politidirektoratet vil få konsekvenser for politidirektør Odd Reidar Humlegård, men sier nå:

- Jeg har en god dialog med politidirektøren og opplever at vi har de samme målene for norsk politi.