Justisminister Wara vil bli Wara

Justisminister Tor Mikkel Vara, som er hans egentlige navn, vil bytte navn i folkeregisteret til det han er kjent som: Wara.

Det opplyser Justisdepartementet i en epost til NRK. I folkeregisteret står den ferske justisministeren oppført som Tor Mikkel Vara.

– Det er en av flere måter å fornorske det finske navnet Vaara. Men statsråden har brukt Wara, fordi hans far skrev det på den måten, har departementet opplyst til kanalen.

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over navn er det 157 personer i Norge som har Wara som etternavn. Reglene sier at navn som deles av færre enn 200 personer, er beskyttende etternavn. Dermed må man be om tillatelse fra alle som har etternavnet, opplyser NRK.

(NTB)