Justisministeren kan bli politianmeldt av UDI

Asyladvokat Arild Humlen mener UDI bør politianmelde sin egen sjef, justisminister Jøran Kallmyr (Frp), for å ha brukt en au pair uten lovlig opphold i Norge.

I HARDT VÆR: Advokat Arild Humlen mener statsråd Jøran Kallmyr (Frp) bør bli anmeldt av etaten han er sjef for.
I HARDT VÆR: Advokat Arild Humlen mener statsråd Jøran Kallmyr (Frp) bør bli anmeldt av etaten han er sjef for.Vis mer

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er i hardt vær etter at det ble kjent at UDI sendte hans au pair ut av landet 10. mai.

UDI mener den fillippinske kvinnen har jobbet og oppholdt seg ulovlig hos landets justisminister.

Hun er derfor sendt ut av landet, og har fått varsel om utvisning fra Schengen, fordi UDI mener hun har brutt utlendingsloven.

Det er imidlertid ikke bare au pairen som risikerer sanksjoner.

Kan bli anmeldt

Utlendingsloven åpner også for at vertsfamilier som benytter seg av ulovlig arbeidskraft, kan bli anmeldt til politiet.

Det betyr at statsråd Jøran Kallmyr (Frp) eller hans kone risikerer å bli anmeldt til politiet av etaten han selv styrer.

«Når allmenne hensyn krever det, skal Utlendingsdirektoratet anmelde forholdet når det er grunn til å tro at det har skjedd en overtredelse av annet ledd bokstav a eller tredje ledd bokstav a ved at det er gjort bruk av arbeidskraften til en utlending som ikke har nødvendig tillatelse etter loven.», sier bestemmelsen i utlendingslovens paragraf 108.

Anmelder generelt slike saker

Dagbladet har spurt UDI om de - ut fra lovbestemmelsen over - mener de har plikt til å anmelde Kallmyr.

Presserådgiver Jon Olav Kroken vil ikke svare spesifikt om Kallmyrs sak, men sier de generelt anmelder saker som dette:

- Generelt blir slike forhold anmeldt til politiet, men i alle saker av denne typen vil vi gå inn og se helt konkret på hva som har skjedd først, skriver han i en epost til Dagbladet.

Asyladvokat Arild Humlen er en av landets fremste eksperter på utlendingsloven.

Mener UDI bør anmelde

Han mener det er på sin plass at UDI anmelder Kallmyr - selv om både Kallmyr og au pairen påstår hardnakket at hun ikke jobbet i den aktuelle perioden før søknaden hennes om å bli Kallmyr-familiens au pair var fullt ut godkjent.

Han sier det i seg selv er lovbrudd at au pairen flyttet ut fra sin gamle vertsfamilie og inn til Kallmyr-familien før søknaden var levert til politiet.

- Au pairen skal bo hos den registrerte vertsfamilien og dersom hun flytter ut bortfaller hele oppholdstillatelsen og hun oppholder seg da ulovlig, argumenterer han i en epost til Dagbladet.

Hvis au pairen blir så dårlig behandlet av sin vertsfamilie at avtalen har blitt hevet, gjelder andre regler.

Ulovlig flytting

Ved ordinært bytte av vertsfamilie, må man ifølge Humlens tolkning av lovverket, ha registrert søknad ved oppmøte hos politiet før hun flytter inn hos den nye vertsfamilien.

Det siste sier også UDI-sjef Frode Forfang i et blogginnlegg fredag - selv om han åpner for at informasjonspraksisen til UDIs medarbeidere må undersøkes nærmere.

«Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene. Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse,» skriver Forfang.

I dette tilfellet har Jøran Kallmyrs au pair altså flyttet inn til ham 22.august i fjor.

Omtrent samtidig skal hun ha søkt elektronisk om å få bli hans au pair, men hun leverte ikke fysisk denne søknaden før 12.oktober samme år, altså nesten to måneder senere.

- Da hun flyttet til justisministeren var hun ulovlig i Norge og det er straffbart å gi husrom til personer uten lovlig opphold. Justisministeren har også medvirket til brudd på reglene om au pair-tillatelser. Andre blir anmeldt for dette, så det er det på sin plass å reagere med anmeldelse for dette også, sier Humlen i eposten.

Loven sier at UDI har plikt til å anmelde dersom allmenne hensyn taler for det. Det gjør det, ifølge Humlen:

- Allmenne hensyn er i disse tilfellene generelt til stede, etter den foreliggende praksis, sier han.

Helt uenig

Advokat Marit Vik har mye erfaring fra au pair-saker, og er helt uenig i måten Humlen tolker lovverket på - både når det gjelder UDIs håndtering av au pair-saken, og i spørsmålet om hvorvidt UDI bør anmelde Kallmyr.

Hun mener det ikke er opplagt at Kallmyr bør anmeldes av UDI - og understreker at UDI i så fall ikke har noen plikt til å gjøre det.

- Denne saken er på en måte ikke alvorlig nok, tenker jeg. Det blir på en måte misbruk av straffesakssystemet å bruke ressurser på det. Det er helt klart andre saker jeg mener UDI burde anmeldt, men dette er ikke blant dem. Det er også et vanskelig spørsmål hva som i så fall regnes som "allmenne hensyn" her, sier hun.

Advokat Trond Olsen Næss i Furuholmen Dietcrichson AS, skriver i en epost til Dagbladet at det er umulig å si om det her har skjedd noe straffbart uten å se vedtaket fra UDI og kjenne til de bakenforliggende omstendighetene.

Tidlig i prosessen

Dagbladet har flere ganger i løpet av fredag vært i kontakt med justis- og beredskapsdepartementet om saken.

Kallmyr er blant annet spurt hvordan han ser på at denne saken kan bli anmeldt, men har ikke besvart Dagbladets henvendelse.

Dagbladet får bekreftet at Kallmyr ikke er anmeldt til politiet av UDI på nåværende tidspunkt.

Det er imidlertid tidlig i den byråkratiske prosessen.

I tillegg har au pairens advokat nå klaget på avslaget om oppholdstillatelse og forhåndsvarsel om utvisning, noe UDI har en plikt til å behandle.

En anmeldelse kan imidlertid skje etter at en slik behandling er ferdig.