- Justisministeren provoserer

Ferske tall fra Politiets Utlendingsenhet (PU) avslører at såkalt lengeværende asylbarn sendes ut i stort monn.

AVVISER HURTIGUTSENDING: Justisminister Anders Anundsen (Frp) avviser at han har lagt politiske føringer for hurtigutsendelse av lengeværende asylbarn, som det snart kommer nye regler for. Likevel ble 32 slike barn sendt ut bare i september, 75 i hele år, siden barnefamilier generelt er prioritert for utsendelse. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
AVVISER HURTIGUTSENDING: Justisminister Anders Anundsen (Frp) avviser at han har lagt politiske føringer for hurtigutsendelse av lengeværende asylbarn, som det snart kommer nye regler for. Likevel ble 32 slike barn sendt ut bare i september, 75 i hele år, siden barnefamilier generelt er prioritert for utsendelse. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Hittil i år er 75 såkalt lengeværende asylbarn, barn som har vært i landet i mer enn tre år, tvangsutsendt. 32 av dem bare i september.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) raser mot justisminister Anders Anundsen (Frp), og mener statsråden kom med en tilsnikelse i trontaledebatten tidligere denne måneden.

Da opplyste justisministeren til Stortinget at det ikke er gitt noen politiske føringer om at lengeværende barn skal prioriteres for uttransport. Han uttalte videre at det ville vært en uakseptabel opptreden med tanke på den avtalen regjeringen har med KrF og Venstre.

Noas peker på at Anundsen selvfølgelig er klar over at barnefamilier er en prioritert gruppe for utsending, og at det er lengeværende barn i omlag halvparten av disse familiene. Mål om høyere utsendelsetall og økte bevilgninger til politiet for å gjøre dette, vil nødvendigvis føre til at mange av disse barna sendes ut, mener Noas.

- At så mange lengeværende barn likevel sendes ut, harmonerer dårlig med det inntrykket justisministeren har forsøkt å skape. Det er provoserende at han kommer med uttalelser som er så lite dekkende, sier Noas-rådgiver Mari Seilskjær til Dagbladet.

- Vi har myket opp Asylpolitikken er et betent tema mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. Samarbeidsavtalen mellom partene dikterer at: «Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som gjør at utlendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig».

Regelendringen er på vei, men i Venstre har bekymringen for at regjeringen ønsket å hurtigutsende disse barna i forkant av regelendringen vært så stor, at Venstre-representant Iselin Nybø ba justisministeren avklare hvorvidt han hadde lagt føringer for hasteutkasting av barna.

Venstre lot seg berolige av Anundsens budskap til Stortinget, der han avviste at han hadde sendt ut signaler om slike føringer, og samtidig hevdet at regjeringen hadde «myket opp fokuset» på denne gruppa.

- Venstre gjorde det lett for seg Noas levner imidlertid statsråden lite ære, og mener den praktiske konsekvensen av regjeringens politikk uthuler statsrådens formaninger overfor Stortinget.

- Anundsen sier at å sende signaler om slike føringer hadde vært uakseptabel opptreden overfor KrF og Venstre, siden de har en avtale seg imellom. Men når vi nå likevel ser en så stor økning i denne gruppa, vil jeg bruke hans egne ord: Det er uakseptabel opptreden, sier Seilskjær.

Hun mener samtidig at støttepartiene burde bedt regjeringen om å stanse utsending av lengeværende asylbarn i bero, siden et nytt regelverk er på trappene.

Det forslaget har forøvrig SV fremmet i Stortinget, uten å få KrF og Venstre med seg

- Venstre gjorde det veldig lett for både regjeringen og seg selv, ved å stille spørsmålet som de gjorde. De burde heller spurt: Hva gjør justisministeren for å hindre tvangsutsending av barn som kan omfattes av de nye forskriftene?

Hun mener støttepartiene lukker øynene for at det tvangsutsendes mange barn med lang oppholdstid i landet, som kan kvalifisere til opphold etter de nye reglene.

Amper stemning i Venstre - Venstre har en helt annen politikk enn regjeringen, og og vi er skuffet over at det nye regelverket ikke er på plass, sier Iselin Nybø til Dagbladet.

I Venstre er de lite komfortable med kritikken, og Nybø legger ikke skjul på at hun mener regjeringens praktiske politikk på dette feltet utfordrer samarbeidsavtalen partene i mellom.

- Vi er utålmodige, det begynner å tære på, og det er amper stemning i Venstre om dette akkurat nå. På den ene sida prioriterer statsråden raskere saksbehandling, og dermed raskere utsending, og det er vi enige i. Men på den andre sida går det veldig tregt med det nye regelverket som skulle ta mer hensyn til barns beste. For Venstre henger disse to tingene tett sammen. Det føles litt som om Anundsen bare prioriterer det han selv er for, sier hun.

- Upresis kritikk - Grunnen til at det sendes ut flere barnefamilier nå, er at det totalt sett sendes ut mange flere. Vi har økt antallet utsendelser med 45 prosent, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp).

Han påpeker at tross kraftig økning i utsendelser, har ikke andelen barnefamilier som sendes ut økt like kraftig.

- Og vi har gjort flere grep for å hindre at lengeværende barn sendes ut, blant annet med en engangsordning for en del av dem. Så vi følger opp samarbeidsavtalen, sier Kallmyr, som mener kritikken fra Venstre er upresis:

- Det nye regelverket vil i utgangspunktet kun gjelde for dem får sin sak behandlet etter at regelverket er trådt i kraft. Og man har vært klar over at forskriftsendringen ville ta noe tid. Jeg mener kritikken fra Venstre ikke treffer helt.

Han sier at alle som nå er sendt ut har fått endelige avslag, og ikke hadde mulighet til å anke.

- Så i utgangspunktet ville de uansett ikke fått sine saker vurdert etter det nye regelverket. Men det kommer til slutt an på hvordan den nye forskriften blir seende ut, regjeringen skal forhandle med støttepartiene om dette, sier han.