Justisministeren ut mot «feiloppfatninger» om politi-tall

Nesten 100 ordførere har signert et opprop mot politireformen, men justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier han ikke tar tallene som startet opprøret noe særlig på alvor.

SVARTE: Jøran Kallmyr (Frp), justis- og innvandringsminister, svarte onsdag på spørsmål fra Lene Vågslid (Ap) i Stortingets spørretime. Vis mer

Onsdag måtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svare Stortinget om de nye SSB-tallene som Dagbladet har omtalt.

De viser at nesten halvparten av landets kommuner har fått færre politiårsverk de siste to årene, samtidig som storbyene har hatt en eksplosiv vekst.

Kallmyr vil imidlertid ikke gå med på at politiet er sentralisert - og startet sin forsvarstale fra Stortingets talerstol med å «rette opp i feiloppfatninger og misforståelser» om SSBs tall.

- SSBs statistikk tar utgangspunktet i hvor man er a-registrert. Den sier altså ingenting om hva politidekningen faktisk er i kommunen, argumenterte Kallmyr.

Der påpekte han - slik han også har gjort i Dagbladet - at han mener det ikke er hensiktsmessig å se på hvor politifolk har sitt registrerte tjenestested - fordi mange politifolk nå har kontoret sitt i bilen.

- Som jeg sa til Dagbladet, er det flere undersøkelser (om nærpolitireformen, journ.anm) som er grunn til å ta på alvor, og så sa jeg også til Dagbladet at den statistikken de presenterte tok jeg ikke noe særlig på alvor, for den gir et veldig lite bilde, sa Kallmyr.

Distriktsnivå

Han understrekte at alle politidistriktene i landet er styrket med flere politistillinger på distriktsnivå - og at det ikke er noe mål at politidekningen skal være lik over hele landet, da det er store variasjoner i hvor det er mest kriminalitet.

- Det er åpenbart at distriktene i hele Norge har blitt styrka. Så er det viktig at politimestrene lokalt får mulighet til å allokere ressursene der de ser det er mest nødvendig, sa Kallmyr.

Samtidig innrømte han at det er utfordringer med nærpolitireformen - og at det vil foreslås justeringer i en stortingsmelding som kommer i løpet av våren.

- Også jeg opptatt av at vi skal ha synlig og tilstedeværende poiti over hele Norge, og det skal vi komme tilbake til i stortingsmeldingen som vi allerede har varslet.

Uenig

Ordfører Heidi Granli i Gol, mener det er grunn til å ta tallene på alvor.

- Fram til nå er vi 95 ordførere fra Ap i Norge som kan gi et annet bilde som står mer i stil med SSB-tallene enn det Kallmyr beskriver, sier Gol, som har tatt initiativ til ordføreroppropet etter at tallene ble kjent.

Hun argumenterer for at det er viktig hvor folk er arbeidsregistrert - fordi man da kan være sikker på at det var et visst antall politifolk som til enhver tid hadde et ansvar for det geografiske området de var tilknyttet.

- Nå kan vi til enhver tid risikere at folk flyttes ut av kommunen. Det betyr noe for oss som kommune at det tidsvis vil være mindre folk her beredskapsmessig, sier hun.

Nå viser tallene fra SSB at det har vært nedgang i årsverk registrert i Hallingdal.

- Før drev vi flåtestyring med våre ansatte i Hallingdal. Nå mister vi mer folk ut av vår region fordi de også skal serve fellesfunksjonene i politidistriktet, sier hun.

Ikke fornøyd med svaret

Justispolitiker Lene Vågslid (Ap) var tydelig ikke imponert over svaret fra Kallmyr.

Hun mener det ikke er noe argument at det er blitt flere stillinger på distriktsnivå, når realiteten er at flere fylker og regioner er tappet for årsverk.

- Feiloppfatning er blitt et nytt ord som denne regjeringen er blitt glad i, men det er jo ikke bare SSB-rapporten, som er knusende for bildet av nærpolitireformen. Selv om man kan se en total styrking på distriktsnivå, er det en liten trøst for innbyggerne i for eksempel Telemark, som har mistet 30 stillinger de siste to år, sa Vågslid fra Stortingets talerstol.

Overfor Dagbladet sier Vågslid at hun synes det er arrogant oppførsel fra Kallmyr.

- Jeg synes det er bare tull. Jeg skjønner at han ikke vil ta tallene på alvor, fordi de bekrefter en påstand som vi og blant annet Politiets Fellesforund har sagt i mange år. Han har helt rett i at politiet er mer på hjul, men det skulle ikke være enten eller. Reformen sa ikke at vi skulle sope folk ut fra kontorer, for at de skal på hjul og for det meste sitte i Tønsberg, sier Vågslid, med hentydning til det nye hovedsetet i Sørøst politidistrikt, som ifølge SSBs tall har fått en stor økning av årsverk de siste to årene.

100 ordførere har signert

Ap mener regjeringen har brutt forliket om reformen, og ikke følger Stortingets vedtak.

Stortinget har blant bedt regjeringen «sikre at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der folk er».

- Vedtaket i Stortinget var ikke at du skulle styrke politidistriktene. Vedtaket i Stortinget er på tjenestestedsnivå, og handler om det lokale politiet, sa Vågslid. fra talerstolen

Hun sier hun tror folk nå er lei av å få høre at deres beskrivelse av situasjonen er en feiloppfatning, og viste til ordføreropprøret Dagbladet har omtalt.

Nr 7 i rekken: Jøran Kallmyr (Frp) er den sist utnevnte justisministeren i Erna Solbergs regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Nr 7 i rekken: Jøran Kallmyr (Frp) er den sist utnevnte justisministeren i Erna Solbergs regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

Det ble startet av ordførere i Hallingdal som en reaksjon etter SSB-tallene.

- 100 ordførere har signert et opprop, og flere vil nok følge på, og det er stort opprør blant tillitsvalgte i politiet, fordi man opplever å høre at det man ser og blir møtt med lokalt er en feiloppfatning. Realiteten ute er at det lokale nivået er blitt svekket, i strid med det vi vedtok, sa Vågslid.