Justismord

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Daværende justisminister Aud-Inger Aure foreslo i fjor høst at det skal opprettes en egen domstol for å avgjøre klagesaker fra straffedømte. Bakgrunnen var flere justismordsaker og at det er så vanskelig å få gjenopptatt gamle saker i Norge. Departementet mener at vanlige domstoler ikke har den nødvendige tillit i slike saker.
  • I sin høringsuttalelse til forslaget går riksadvokat Tor-Aksel Busch inn for at vi skal få en egen kommisjon for å avdekke justismord. En slik kommisjon vil være allsidig sammensatt og ha en friere stilling enn en egen domstol. Kommisjonen vil være frikoblet fra påtalemyndighetene, slik at en rolleblanding unngås. Mønsteret er hentet fra Storbritannia, der en slik kommisjon har fått en mengde saker å arbeide med. Det er interessant at det nettopp er riksadvokaten som går inn for en slik ordning, og mye taler for at en kommisjon også bør bli resultatet når Justisdepartementet tar endelig stilling til saken.