- Justismord!

TROMSØ (Dagbladet): Fritz Moen er dømt for to drap. I dag møter han i lagmannsretten for å bli reinvasket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1981 ble Fritz Moen, som allerede sonet 16 års fengsel for sexdrap, funnet skyldig i drap og voldtektsforsøk på studenten Sigrid Heggheim (21) i Trondheim. I dag, nøyaktig 20 år seinere, møter Moen i lagmannsretten for å reinvaske seg. Det skjer samme dag som Moen fyller 60 år.

Et nytt bevis kan bidra sterkt til å frikjenne Moen. En rapport viser at Sigrid med stor sannsynlighet ble voldtatt før hun ble drept. Sexovergrepet skal da, ut fra dommen (drap og voldtektsforsøk) og den ferske rapporten, altså være begått av en annen mann enn Moen.

Det var 5. september 1976 at ungjenta Sigrid Heggheim fra Jølster ble funnet død på et jorde ved Klæbuveien- Omkjøringsveien i Trondheim. Hun hadde vært sporløst forsvunnet ei uke.

- Voldtatt og drept, slo politiet fast, etter å ha fått obduksjonsrapporten. Trondheims-politiet, assistert av Kripos, satte i gang en drapsetterforskning uten sidestykke i byen. Men sexmorderen fant de ikke.

Temmelig nøyaktig ett år seinere ble studenten Torunn Finstad (20) fra Kongsberg, som også bodde på hybel, funnet voldtatt og drept ved Stavnebrua, ca. en kilometer fra stedet hvor Sigrid ble funnet.

Moen-saken

  • Høsten 1976 ble studenten Sigrid Heggheim funnet drept og etter all sannsynlighet voldtatt i Trondheim.
  • Ett år seinere ble studenten Torunn Finstad funnet voldtatt og drept ca. en kilometer fra stedet hvor Sigrid ble drept.
  • Etter en intens etterforsking ble den sterkt fysisk og psykisk handikappede Fritz Moen arrestert i Torunn-saken.
  • Året etter ble han dømt til 16 års fengsel og ti års sikring for sexdrapet.
  • Først på 80-tallet ble Moen siktet i Sigrid-saken.
  • I desember 1981 ble Moen dømt for dette drapet til 21 års fengsel. Moen ble ikke dømt for voldtekt, fordi hans blodtype ikke stemte med sædfunn på åstedet.

    Begge sakene er begjært gjenopptatt. Hålogaland lagmannsrett gjennomfører denne uka de siste vitneavhørene i saken.

Arrestert

Etter en om mulig enda større etterforskningsinnsats ble handikappede Fritz Moen, lam i den ene armen, så å si uten språk og meget sterkt hørselssvekket fra fødselen, arrestert.

29. mai 1978 ble han dømt til 16 års fengsel og inntil 10 års sikring for drap og voldte kt på Torunn. Erfarne kriminalreportere, som fulgte rettssaken, stilte betydelige spørsmål om bevisene mot Moen holdt til domfellelse. De satt tilbake med en følelse av at han kanskje ikke hadde forstått hva som egentlig foregikk.

I mellomtida var Moen grundig sjekket i forbindelse med drapet på Sigrid. Etterforskernes ene problem var at Moen hadde vanntett alibi for det antatte drapstidspunktet, natt til 5. september for 20 år siden.

Politiet mente at Sigrid var drept, etter at hun forlot Studentersamfunnet, trolig etter midnatt 5. september. Den natta var Moen i Selbu.

Politiet har ingen sikre observasjoner av Sigrid, etter at hun forlot Samfunnet, og før hun ble funnet død ei snau uke seinere.

Det andre problemet var at Moens blodtype ikke stemte med blodtypen til mannen som skulle ha voldtatt Sigrid, og deretter drept jenta.

Men etter at Moen hadde sonet ca. tre år for sexmordet på Torunn, endret politiet tidspunktet for drapet, og slo fast at Sigrid ikke var blitt drept natt til søndag 5. september, men om kvelden samme dag.

Umulig å forsvare

Før jul 1981 møtte Moen på tiltalebenken på et ekstraordinært straffeting i Frostating lagmannsrett. Tiltalen lød på drap. Men Moen ble ikke tiltalt for voldtekt, sjøl om politiet i 1976 mente Sigrid var voldtatt.

En tiltale for fullbyrdet voldtekt var tilnærmet umulig å forsvare for påtalemyndigheten på bakgrunn av de nevnte blodtypeanalysene. I stedet ble Moen bare tiltalt for forsøk på voldtekt av Sigrid.

Under lagmannsrettssaken ble det drøftet helt seriøst om Sigrid, som ikke hadde kjæreste, kunne ha møtt en tilfeldig mann, etter at hun gikk fra Samfunnet, og frivillig hatt sitt første samleie med vedkommende.

I sin rettsbelæring snakket lagmann Karl Solberg i den forbindelse om unge menneskers seksualmoral generelt. Mange oppfattet imidlertid dette som en stigmatisering av nettopp Sigrid. Venner avviste på det sterkeste at Sigrid kunne ha hatt frivillig sex med en ukjent mann.

I en rapport fra overlege Anne Svarstad ved Voldtektsmottaket ved Legevakta i Oslo, laget i forbindelse med forsøket på å få sakene på nytt, heter det at det er stor sannsynlighet for at et seksuelt overgrep, voldtekt, har skjedd mot Sigrid.

Overlege Svarstad har studert obduksjonsrapporten med henblikk på de skadene Sigrid hadde i underlivet.

- Skadene er lite forenlig med et frivillig samleie, konkluderer hun.

Dette betyr at Sigrid først er blitt voldtatt av en mann mens hun fortsatt var i live, før hun angivelig ble drept og forsøkt voldtatt av Moen.

17. DESEMBER 2001: Fritz Moen vil reinvaskes.