Kabel vil koste fire - fem ganger mer

Og vil ta fire til sju ganger så lang tid å bygge. Men det er ingen hast, ifølge ekspertene.

Oslo, 20080616. Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp)
avholder pressekonferanse. 
Foto: Jacques Hvistendahl
Oslo, 20080616. Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) avholder pressekonferanse. Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ekspertene har i dag lagt fram rapportene om konsekvensene av å velge sjøkabel i stedet for luftledning på strekningen Sima - Samnanger i Hardanger.

Konklusjonene er som forventet. Kabel er mulig å få til, men blir dyrere og vil ta lengre tid.

Fire - fem ganger dyrere  
Luftlinje vil koste rundt 1,1 milliard, og kan stå ferdig i 2012. Miljøkonsekvensene vil være store. Til sammenligning vil sjøkabel koste 4,5 - 5,6 milliarder kroner og ta rundt sju ganger så lang tid å bygge. Her vil miljøkonsekvensene vil være små, og forsyningssikkerheten like god.

Rapportene finner du her.

90 kroner per husstand
Kostnaden ved sjøkabel må forbrukerne ta på strømregninga.

Kables Sima - Samnanger vil det koste hver husstand 90 kroner i 35 år. Men kabel ett sted, vil føre til krav flere steder i landet. Da kan det bli ytterligere 30 milliarder kroner i utgifter å fordele:

- Ansees miljøgodet som et nasjonalt fellesgode og fordeles på hele befolkningen, vil merkostnaden på 3,4 milliarder kr i gjennomsnitt beløpe seg til ca 90 kr pr husstand per år i 35 år. Ansees miljøgodet som et regionalt fellesgode, vil merkostnaden fordelt på innbyggerne i Hordaland beløpe seg til cirka 1000 kr per husstand per år i 35 år, sier Arild Hervik, som har ledet utvalget som har sett på samfunnsøkonomi.

Totalt kan en endret kablingspraksis, altså mer kabling over hele landet inkludert Sima - Samnanger - føre til en kostnadsøkning på 30 milliarder kroner. Fordeles dette på alle husstander i Norge blir det et årlig beløp på 730 kroner over 35 år. Dersom merkostnaden fordeles på strømforbrukerne innen alminnelig forsyning etter forbruk — husholdninger og næringsliv — svarer dette til en økning i strømregningen på omkring 2,7 prosent, det vil si omkring 350 kroner for en husstand som bruker 20 000 kWh årlig, heter det i Herviks rapport.

- Ikke akutt Utvalg 4 mener at strømsituasjonen ikke er akutt før rundt 2020. Selv uten nye tiltak, vil det mest sannsynlig vil være få timer med ren strømmangel i Bergens-området de neste ti årene. — Situasjonen på kort sikt er ikke så alvorlig at det ikke er mulig å vente med den konsesjonsgitte linjen mellom Sima og Samnanger. Dermed er det relevant å diskutere alternative løsninger. Valg av andre løsninger enn den konsesjonsgitte har imidlertid en pris, enten ved at det medfører risiko for avbrudd i forsyningen i anstrengte situasjoner, eller ved at man må pådra seg kostnader for midlertidige tiltak, heter det i den fjerde rapporten. Det betyr ifølge Arild Hervik at luftlinje kan utsettes, men at dersom sjøkabel skal realiseres, må man starte med en gang.

Bråk
Mastebråket startet sist sommer. 2. juli i fjor avgjorde Olje- og energidepartementet klagesaken og sa ja til bygging av mastene. Statnett hadde ikke vurdert sjøkabel. Mastemotstandere mente at naturinngrepet er for stort, og at prosessen hadde vært for dårlig. 31. august snudde regjeringen, og åpnet for en ny vurdering av sjøkabel. Da roet opprøret seg.

Strømforsyningen skal styrkes for å sikre kraftforsyningen til Bergen. I november startet byggingen av master i Sima, der det ikke er aktuelt med kabel.