Kamp mot justismord

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forslaget om en egen kommisjon til å behandle straffesaker som blir begjært gjenopptatt for domstolsbehandling, begynner nå å ta form. Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som lenge har signalisert at han vil foreslå en slik ordning, har nå utviklet i detalj et opplegg som bør ha mulighet til å finne støtte i Justisdepartementet og Stortinget. Han foreslår en kommisjon på fem medlemmer, ansatt på heltid. Medlemmene skal ha bakgrunn fra domstolene, forsvarer- og etterforskningssiden.
  • Det er bra at denne saken nå begynner å bli konkretisert i bearbeidede forslag. Tidligere har daværende justisminister Odd Einar Dørum signalisert interesse for en slik ordning, mens hans forgjenger, Aud-Inger Aure, tok til orde for en egen klagerett. Begge forslagene var imidlertid uttrykk for en ny holdning til gjenopptakelsesproblematikken. Men vi tror en kommisjon vil være den beste ordningen.
  • Det er de spektakulære gjenopptakelsessakene de seinere årene som har gjort dette spørsmålet aktuelt. Det har vist seg uhyre vanskelig å få gjenopptatt pådømte saker i vårt system, fordi det er den samme domstolen som avsa rettskraftig dom som også vurderer gjenopptakelsen. Siden mye tyder på at det stadig blir dømt mennesker på sviktende bevisgrunnlag, vil det styrke rettssikkerheten om det ble åpnet for en enklere vei til gjenopptakelse.
  • Sannsynligvis ble det avsagt enda flere gale dommer i gamle dager da både dommere, sakkyndige og politi hadde større autoritet enn i dag, og rommet for tvil i bevisbedømmelsen derfor var mindre. Men professorene Anders Bratholm og Ulf Stridbeck har gjennomført en undersøkelse som antyder at mellom 763 og 1294 personer kan ha blitt dømt på utilstrekkelige beviser i tidsrommet 1985 til 1995. Det forteller at en gjenopptakelseskommisjon ikke vil bli sittende arbeidsledig. Justisminister Hanne Harlem bør nå gi høy prioritet til dette forslaget, og ta det opp til politisk vurdering snarest.