Kamp mot ny underklasse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, mener regjeringen svikter i arbeidet med å integrere innvandrerne i det norske samfunnet. Han peker på at kutt i arbeidsmarkedstiltak, privatisering av skolen, avviklingen av den sosiale boligbygginga og satsingen på kontantstøtte fører til at flere innvandrere blir gående uten jobb og at vi er på vei til å få en etnisk underklasse i Norge.

Regjeringen vil selvsagt imøtegå Stoltenbergs argumentasjon. Blant annet har arbeidsløsheten blant innvandrere vært høy også mens Ap har hatt regjeringsmakt. Likeledes vil Ap's motstandere kunne hevde at partiets egen integreringspolitikk gjennom flere tiår har slått feil. Men det er liten tvil om at Ap-lederen har rett i at flere arbeidsplasser og tiltak, en felles god offentlig skole og barnehageplasser framfor kontantstøtte hadde lettet integreringen av innvandrere i det norske samfunnet.

Det viktigste med Stoltenbergs utspill i Dagbladet fredag er det at Ap-lederen på denne måten forplikter landets største parti og dets samarbeidspartnere. Han lover politiske grep for integrering på alle områder dersom det blir regjeringsskifte neste høst. Han føyer dessuten kampen mot en slik ny underklasse inn i Ap's historiske tradisjon og viser til kampen for arbeidernes kår i mellomkrigstida og kvinnekampen på 60- og 70-tallet.

Men det er viktig å huske at disse kampene ble ført på vegne av store grupper som gjennom sin størrelse fikk stor politisk tyngde. Arbeiderklassen var størst også som velgergruppe. Og kvinnene har til enhver tid utgjort halvparten av befolkningen. Innvandrerne utgjør fremdeles bare en liten brøkdel av alle som er bosatt her. Det er sannsynligvis flere innvandringsmotstandere enn -tilhengere i velgerskaren. Det gjør Ap's oppgave med å unngå segregering og økt avstand mellom innvandrere og andre nordmenn mer utfordrende. Det innebærer at innvandrerne selv må bidra aktivt for å fremme integrering, blant annet ved å lære seg norsk og delta mer i utformingen av samfunnet.