Kampanje rettet mot «enkle» gutter

Gutter er «enkle», jenter vil snakke om følelsene sine. Det er Statens tobakkskaderåd og Den norske kreftforenings utgangspunkt når de lager antirøyk-kampanje for elever i den videregående skolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På bakgrunn av intervjuer med målgruppene, har Statens tobakkskaderåd lagt opp til et morsommere opplegg for guttene. Jenteopplegget er mer «seriøst», og baserer seg på refleksjon og bevisste valg, bekrefter konsulent Øystein Tveite i tobakkskaderådet overfor Dagbladet.no.

I høst settes prøveprosjektet «Røyksignaler» i gang på rundt 30 videregående skoler i Norge. Neste vår evalueres prosjektet, og initiativtakerne Statens tobakkskaderåd og Den norske Kreftforening håper å gjennomføre prosjektet i større skala neste skoleår. Materiellet er klart om et par uker.

Deler i «jentefag» og «guttefag»

- Opplegget beregnet på jenter går ut til fagretningene som tradisjonelt sett har flest kvinnelige elever, som for eksempel helse- og sosialfagene. Håndverksfagene vil motta opplegget beregnet på gutter, sier fungerende direktør Kari Huseby i tobakkskaderådet til Dagbladet.no.

«Jenteopplegget» fokuserer ifølge Huseby på kommunikasjon og bevisste valg. Undervisningsplanen legger opp til diskusjoner og oppgaveløsning. Gutteopplegget er basert på fire videoer med påfølgende samtaler og oppgaver.

- Det passer bedre til gutter i den alderen, ved hjelp av video er det lettere å stimulere til diskusjon, mener Huseby.

- Hvorfor er guttenes opplegg morsommere?

- Jeg vet ikke om det er så mye morsommere. Under forarbeidene kom det fram at guttene i målgruppen trakk fram «morsomt» som det som var desidert viktigst om de skulle la seg påvirke av innholdet i en kampanje. Jentene virket mer trent på diskusjon og kommunikasjon om seg selv og sine følelser, mens guttene var vanskeligere å få til å bli personlige. Men vi vet jo fra psykologien at det er lettere å ta inn morsom informasjon, sier Øystein Tveite.

- Vil det si at guttene i den videregående skolen er «enklere» enn jentene?

- Vi er kanskje litt enklere? ler Tveite.

- Vi fikk i hvert fall bekreftet tradisjonelle antagelser i våre intervjurunder: Jentene var veldig glade i å snakke om seg selv. Det var ikke guttene.

Mens lærerne som til daglig møter helse- og sosialfagslevene klart anbefalte å bruke diskusjon som metode, mente lærerne på guttefagene at elevene her er vanskelig å stimulere til diskusjon.

- Er du forberedt på reaksjoner på at det er laget egne jente- og gutteopplegg?

- Nei vet du hva, nå har vi sendt ut invitasjoner til 30 skoler. De undrer jo de også over at oppleggene er såpass forskjellige, men sålangt har vi ikke fått noen negative reaksjoner.

- Er ikke dette fordumming av guttene?

- Absolutt ikke! Det er ikke et helt banalt klippe og lime-opplegg dette her. Mange av oppgavene er like for begge grupper, men de er noe omarbeidet for å tilpasse seg gutters og jenters forskjellige virkelighetsoppfatninger, sier Tveit.