Kampen mot trafikkulykker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I dag vil vi gi honnør til samferdselsminister Odd Einar Dørum, som nå lover å sette fortgang i arbeidet for å få opprettet ulykkeskommisjoner for veitrafikken. Som alltid i gode tider har vi i det siste opplevd en trist utvikling på veiene våre. Farten og hensynsløsheten øker. Ulykkene blir flere. Dødstallene øker. Men hva er sammenhengene? Det vet vi ikke så mye om. Politiets etterforskning handler mer om skyld enn årsak, for slike ulykker ender nesten alltid som forsikringssak.
  • Når vi ikke vet hva som er årsak til ulykkene, er det også vanskelig å gjøre noe målrettet for å unngå dem. Den konvensjonelle visdom sier at det er farten som dreper. Men mange ulykker i det siste tyder først og fremst på at bilistene kommer over i feil kjørebane og kolliderer med motgående trafikk. De kan også skyldes høy hastighet, men de kan like gjerne bero på dårlige kjøreferdigheter. Årsaken kan være at sjåføren sovner eller blir forstyrret eller utsettes for noen sekunders uoppmerksomhet av andre grunner. Men ulykker kan selvsagt også oppstå på grunn av tekniske feil, og de kan skyldes veibanens beskaffenhet.
  • De svenske ulykkeskommisjonene har vist at det er vanlige bilister som gjør vanlige feil som forårsaker dødsulykkene på landeveien. De lovløse bilistene, de som systematisk ser bort fra fartsgrenser og andre trafikkregler, greier seg egentlig bra. Det forteller at ulykkesårsakene er mer kompliserte enn vi har trodd og at kampen mot ulykkene krever et mangfold av tiltak.
  • Det er bare gjennom økt kunnskap om hele ulykkesbildet at det er mulig å gjøre noe for å bekjempe ulykkene. Derfor er det bra om vi nå får opprettet ulykkeskommisjonene, slik Stortinget ba om for halvannet år siden. Det er langt flere som blir drept eller som lemlestes i veitrafikken enn i lufttrafikken, men flyhavarikommisjoner har vi hatt i alle år. Menneskeliv er like verdifulle enten de utsettes for fly- eller bilulykker. Det er vår plikt å gjøre alt for å hindre at de skjer.