Kampflyrapport kan bli behandlet i skjul

- En veldig spesiell sak, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) om den hemmeligstemplede kampflyrapporten fra Riksrevisjonen.

BAK LUKKEDE DØRER: Hele kampflyrapporten fra Riksrevisjonen kan bli behandlet bak lukkede dører på Stortinget. Ap-veteran Dag Terje Andersen sier han aldri kan huske å ha opplevd noe lignende. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BAK LUKKEDE DØRER: Hele kampflyrapporten fra Riksrevisjonen kan bli behandlet bak lukkede dører på Stortinget. Ap-veteran Dag Terje Andersen sier han aldri kan huske å ha opplevd noe lignende. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Opplysningene i Riksrevisjonens rapport om kampflyvåpenets operative evne i overgangen mellom dagens F-16 og de nye F-35 kampflyene inneholder informasjon som ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har «høy verdi for fremmed etterretning».

Derfor var hele rapporten hemmeligstemplet da den ble overlevert tirsdag formiddag, omtrent samtidig som tre nye F-35 tok av fra den amerikanske delstaten Texas med kurs for Norge.

Hemmeligstemplingen skaper hodebry for Stortingets behandling, medgir lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap).

- Vi må legge opp et løp som gjør at Stortinget har kunnskap om hva vi snakker om når vi eventuelt kommer til behandling i et lukket stortingsmøte. Det blir en diskusjon om framdrift i en sak som er veldig spesiell, sier Andersen til Dagbladet.

Overgangen til nytt

Norge har besluttet å kjøpe 52 hypermoderne amerikanske kampfly av typen F-35 til 82,7 milliarder kroner. Prisen kan stige, ifølge Bergens Tidende, noe som har utløst krav fra opposisjonen om en redegjørelse i Stortinget.

Det er likevel ikke selve anskaffelsen som er tema for Riksrevisjonens gjennomgang av forhold rundt Norges største fastlandsinvestering noensinne.

Riksrevisjonen har undersøkt «om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35». Det er altså overgangen mellom F-16 og F-35 som er tema for rapporten, ikke anskaffelsen av nye kampfly.

- Et klart dilemma

Alle saker fra Riksrevisjonen skal i utgangspunktet behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Andersen sier det er aktuelt også å koble inn forsvars- og utenrikskomiteen i behandlingen.

Han har aldri tidligere vært med på et tilsvarende hemmelighold av en sak som skal ende opp med behandling i et samlet Storting, og sier følgende på spørsmål om rapporten vil bli sluttbehandlet bak lukkede dører:

- Det må vi komme tilbake til. Det er klart at dette er et dilemma. Jeg har aldri tidligere opplevd at en hel rapport er unntatt offentlighet, for deretter å legge til rette for en behandling av den i Stortinget. Dette må vi finne en vei for. Det blir en ny vei, for dette er noe vi ikke har erfaring med.

Andersen sier det er for tidlig å si om deler av rapporten eller Stortingets vedtak vil bli kjent for allmennheten.

- Men de fakta som er omtalt har militære myndigheter og Riksrevisjonen i fellesskap kommet fram til at de skal levere til oss unntatt offentlighet. Og da må vi forholde oss til det. Og sørge for at i hvert fall behandlingen blir så god som mulig, sier han.

Fremmed etterretning

Forsvarsminister Bakke-Jensen har følgende forklaring på hemmeligstemplingen:

- Undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne omfatter blant annet mulige sårbarheter i vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene og luftvern. Denne typen informasjon har høy verdi for fremmed etterretning. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert «begrenset».

Han legger til at dette også er en fagmilitær vurdering:

- Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert. Også forsvarssjefen vurderer at dette er informasjon som er av en gradert karakter som ikke bør sammenstilles og offentliggjøres i en offisiell rapport.

Krangel om åpenhet

Andersen understreker at det ikke er noen uenighet mellom Riksrevisjonen og Forsvarsdepartementet.

Det var ikke tilfellet da Riksrevisjonen la fram den krasse rapporten om terrorsikring, som startet som hemmeligstemplet og endte opp som delvis nedgradert med både åpne og lukkede høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- I forrige stortingsperiode hadde vi en rapport til behandling som var unntatt offentlighet og som det var mye omtale rundt. Da var jeg for første gang med i et lukket stortingsmøte, og det er en mulighet også denne gang. I forrige runde ble det sagt noe åpent, og det var en krangel mellom Stortinget og regjeringen om åpenhet, der Stortinget tross uenigheten aksepterte at det ble en lukket behandling, sier Andersen.