Kan bli dyrere på norske veier

Det vil bli innsparinger i utbygningen av norske veier tror lederen av samferdselskomiteen Oddvar Nilsen. Bilister må belage seg på flere bommer og private veier.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lederen av Stortingets samferdselskomite, Oddvard Nilsen, tror det går mot smalhans for offentlige veibevilgninger og at tiden er moden for nytenking dersom vi skal unngå utsatte prosjekter og dårligere veistandard her i landet.

Nilsen mener det må settes økt trykk på privat utbygging, drift og vedlikehold av riksveier.

Avgjørende

På et erfaringsseminar seks år etter utbyggingen av Kristiansund/Freis fastlandssamband (KRIFAST) mandag, sa Nilsen at gode veier er helt avgjørende for en god utvikling i Norge.

- Det aner meg at vi nå går mot smalhanstider. Da må vi slippe private til både i bygging, drift og vedlikehold av norske riksveier, sa Nilsen.

Han mener at den politiske kontrollen med veibyggingen kan sikres, og at det offentlige med et slikt system blir den som bestiller varen og kontrollerer at den har en tilfredsstillende kvalitet.

Flere bommer

Nilsens modell vil åpne for flere bompengefinansierte veier og flere veier med skyggefinansiering her i landet, det vil si at det offentlige betaler per passering.

Utviklingen de siste årene har også vist at regningen for bygging av norske veier og bruer i stadig større grad ikke betales fra statskassen, men belastes bilistene og veibrukerne som en slags «ekstraskatt».

En tredel

På det samme veiseminaret i Kristiansund sa direktør Kjell Haaland i Vegdirektoratet at norske trafikanter i fjor betalte 1,96 milliarder kroner i bompenger fordelt på 35 prosjekter.

Bompenger tilsvarer nesten en tredel av de totale midlene staten setter av til riksveibygging her i landet.

Mens staten i fjor tok inn 35 milliarder kroner på kjøretøyavgifter av ulike slag, var statens netto utgifter til investeringer i veisektoren 9,6 milliarder kroner.

(NTB)