SNART TOM: Store Norskes hovedproduksjon i Svea nærmer seg slutten, og man arbeider for ny produksjon i Lunckefjell. Her er arbeidere ved Svea Nord avbildet i 2002. Foto: Jan Morten Bjørnbakk / SCANPIX
SNART TOM: Store Norskes hovedproduksjon i Svea nærmer seg slutten, og man arbeider for ny produksjon i Lunckefjell. Her er arbeidere ved Svea Nord avbildet i 2002. Foto: Jan Morten Bjørnbakk / SCANPIXVis mer

Kan bli mineralrikets svar på Statoil

Gruveselskapet Store Norske kan bli Norges instrument for å forvalte mineralressurser i nord.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det regjeringsoppnevnte Nordområdeutvalget spiller inn ideen om at Store Norske kan være det landbaserte mineralrikets svar på Statoil som både LO, nordområdeentusiaster og regjeringspartiet Sp har etterlyst.

- Utvalget har drøftet om vi trenger et nasjonalt organ som er opptatt av kartlegging ut over Norges Geologiske Undersøkelser. Det var da denne Statoil-ideen kom inn i bakhodet på oss. NGU kartlegger ressursene, og kan sammenlignes med Oljedirektoratet. Men vi trenger kanskje noen utenom direktoratet for å ivareta nasjonens interesser, sier lederen for Nordområdeutvalget, Frode Mellemvik, til NTB.

Notat Utvalget foreslår i et notat til nærings- og handelsminister å vurdere en ny rolle for det nesten heleide statlige gruveselskapet Store Norske. Store Norske vil da få den rollen Statoil har hatt i Olje-Norge.

Næringsminister Trond Giske har lovet å legge fram en mineralstrategi i løpet av neste år. Regjeringen er under press for å til noe i landsdelen som har vært regjeringens «viktigste strategiske satsingsområde» siden Støres sagnomsuste nordområdetale i Tromsø 1. desember 2005.

Ilandføring I nord er det sterke røster som nå tar til orde for å ta gass på land. Nærheten til store mineralressurser gjør muligheten for en reindustrialisering større. Utenriksministeren åpnet nylig for å forlenge dagens gassrørledningsnett, med avstikkere til land, opp til Barentshavet.

Nordområdeutvalget har sett seg om i dette landskapet når de rådgir regjeringen om mineralstrategi. Det var ikke mye jubel å hente for tanken om å opprette et nytt statlig selskap. Det var i sonderingene mellom fond, skatteregimer og nye statlige selskaper at tanken på gruveselskapet Store Norske dukket opp.

Kompetanse - Her har man et selskap som dels har mineraler som sin primærkompetanse. Man kan logistikk. Det er også et selskap som har kapital. Store Norske leter i dag etter gull på fastlandet. Dette passer inn i selskapets egen fornying, sier Mellemvik.

I notatet til Giske ser utvalget for seg at det opprettes et datterselskap av Store Norske med et nytt forretningsområde: Nasjonal mineralvirksomhet med spesielt blikk på ressursene i Nord-Norge. Kjernepunktene i strategien er uttalt her:

• Selskapet bør investere i både nye og eksisterende mineralforekomster, samt forestå prospektering.

• På sikt bør selskapet åpne for eksterne investorer, nasjonale og internasjonale, gjennom nedsalg til 34 prosent av aksjene i datterselskapet.

* Store Norske vil gjennom sin kompetanse, finansielle stilling samt kunnskap om de spesielle utfordringene som knytter seg til mineralproduksjon i nord, være med å gi mineralindustrien i nord et løft.

Mineralstrategi Det er kartlagt utvinnbare mineraler for 1.500 milliarder kroner i norsk fjell og berggrunn. Men det kan skjule seg atskillig større verdier utenom de 12 prosentene av Fastlands-Norge som er kartlagt til nå. Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner i en intensivert mineraljakt i nord og har varslet å presentere en ny mineralstrategi i løpet av 2012.

LO-leder Roar Flåthen har tatt til orde for å benytte Store Norske som et mineral-Statoil på land. Flåthens uttalelser på LOs nordområdekonferanse i Bodø kom samtidig med at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) lanserte gassrørledning til Barentshavet med avstikkere til industrisentra på land.
(NTB)