BYGGER OM: Ila fengsel kan bli Anders Behring Breiviks siste stoppested, uansett om retten vurdere ham som strafferettslig tilregnelig eller ikke. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
BYGGER OM: Ila fengsel kan bli Anders Behring Breiviks siste stoppested, uansett om retten vurdere ham som strafferettslig tilregnelig eller ikke. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Kan bli på Ila resten av livet

Ingen helseinstitusjoner er sikre nok for paranoid schizofrene Anders Behring Breivik. Løsningen kan bli en behandlingsavdeling på Ila.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet er kjent med at det har vært en rekke møter forut for psykiatrirapporten om Breivik, i forhold til hvor han skal plasseres om han blir syk eller erklært syk.

Dagbladet er kjent med planer om å la Breivik bli på Ila, uavhengig av om han idømmes fengselsstraff eller tvungen psykisk helsevern.

Årsaken er enkel: Ingen av de tre regionale sikkerhetsavdelingene har høyt nok sikkerhetsnivå til en pasient med slike sikringsbehov som Breivik.

Dette har vært tema i politiet, flere departementer, blant lederne i fengselsomsorgen og i psykiatrien.

Til fare for andre Dette er kort oppsummert Breiviks tilstand følge psykiaterne som har vurdert ham:
Lidelsen er livslang med behov av medikamentell behandling. Symptomprofilen er vanskelig å behandle.

De sakkyndige vurderer at det er en «betydelig fare for at observanden kan forsøke å ende sitt liv gjennom en handling rettet mot seg selv og de han truet på livet. Han er følgelig både suicidal og en fare for andre. Det foreligger langsiktig drapsplanlegging  og en betydelig risiko for fremtidig vold og drap.»

Disse sikkerhetsvurderingene gjør det nærmest umulig å overføre Breivik til dagens forhold ved de regionale sikkerhetsavdelingene.

- Umiddelbar behandling Fengselsdirektør på Ila, Knut Bjarkeid, vil ikke utelukke at Breivik blir på Ila også framover.

- Vi kan ikke utelukke noen av delene. Men loven er klar: Er han definert som psykotisk, er han helsevesenets ansvar, og skal normalt oppholde seg i en helseinstitusjon, sier Bjarkeid, og legger til:

- Men ingenting er normalt med denne saken.

Slik Bjarkeid forstår det, innebærer de sakkyndiges vurdering at behandlingen av Breivik må starte umiddelbart.

- Er han produktivt psykotisk skal han over til sykehus, sier Bjarkeid.

Ikke sikkert nok I utgangspunktet tilhører Breivik Helse Sørøst, og da Regional sikerhetsavdeling på Dikemark.

- Men Dikemark er ikke sikkert nok. Rømningsrisikoen er for høy. Spesielt en pasient med Breiviks evne til å planlegge, er det fullt mulig å rømme, sier en kilde til Dagbladet.

BREIVIKS VOKTER:: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid har pr i dag ansvar for Breivik. Det kan han få også på sikt. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
BREIVIKS VOKTER:: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid har pr i dag ansvar for Breivik. Det kan han få også på sikt. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET Vis mer

Skal Breivik til Dikemark, må det bygges opp et tilbud. Det skjer neppe. Det er allerede samtaler om å overføre sikringsposter fra Dikemark til Gaustad. Gaustad har pr i dag ikke noen høyrisikoavdeling.

Heller ikke de to andre regionale sikkerhetsavdelingene har pr i dag et sikerhetsnivå som tilsier at Breivik kan overføres dit.

- Politiet ville aldri ha godkjent en overføring av Breivik til disse, slik de står i dag, sier en kilde til Dagbladet.

Så lenge Breivik ikke har en rettskraftig dom, er det vanskelig for å sikkerhetsavdelingene å be om midler til opprustning av sine anlegg for å takle en mulig overføring av Breivik.

Ombygging I stedet er det Ila som peker seg ut. Ved Ila planlegges en ombygging. Det er søkt om midler og tegningene er klare. Dette handler ikke bare om fysisk bygningmasse. Det er også ført samtaler om å bygge opp en egen høysikkerhetspost rundt innsatte med Breiviks diagnose.

Dagbladet er kjent med at dette er det mest aktuelle alternativet pr i dag, og at heller enn å bygge nytt i psykiatrien, overfører man heller behandlingskompetanse til en ny «Breivik-post» på Ila.

Breivik kan holdes innesperret selv om han skulle bli erklært psykisk frisk på et senere tidspunkt, opplyste statsadvokat Inga Bejer Engh i går. Engh viste til en lite brukt bestemmelse som sier at en person kan holdes bak lås og slå selv om han skulle bli erklært frisk, såfremt det kan godtgjøres at han utgjør en fare for samfunnet.

- FARE FOR SEG OG ANDRE: Rundt Anders Behring Breivik kreves det sikkerhetstiltak som regionale sikkerhetsavdelinger pr i dag ikke kan innfri. Foto: Politiet
- FARE FOR SEG OG ANDRE: Rundt Anders Behring Breivik kreves det sikkerhetstiltak som regionale sikkerhetsavdelinger pr i dag ikke kan innfri. Foto: Politiet Vis mer