Kan disse unngå nedrykk?

Jo flere reformer Stoltenbergs regjering har produsert, jo flere velgere har de skremt fra seg. Siden mai i fjor har partiet falt fra 39 til 24 prosents oppslutning hos MMI. Dagbladet sender regjeringens medlemmer på ferie med klar melding om at dette ikke er godt nok - hvis de skal unngå å falle ytterligere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Uspennende direktør

Jens Stoltenberg (42)

statsminister

Blir fortsatt målt mot skyhøye forventninger og genierklæringer, og lever ikke opp til dem. Møtes måned for måned av katastrofale meningsmålinger og kjemper sitt livs politiske kamp for å beholde regjeringsmakten. Selv om velgerne forlater ham uke for uke, viser han ikke mine til å forandre kurs eller ta nye grep. Det kan virke som budskapet er: Slik er jeg, dette er min politikk, take it or leave it, vil dere ikke ha det, så vær så god, ta Petersen. Går rett fram, krysser ut saker som en administrerende direktør, og skal ikke mistenkes for å ta partitaktiske hensyn.

Bongo fra Lier

Thorbjørn Jagland (50)

utenriksminister

Har store ambisjoner for norsk utenrikspolitikk, og er høyt og lavt. Fikk respekt for jobben i Mitchell-kommisjonen om årsakene til, og tiltak mot, volden i Midtøsten. Har så langt ikke oppnådd resultater, men det har heller ingen andre som prøver seg på fredsmekling der. Ikke alltid presis i avleveringene og uttalelsene. Slo til med «Bongo fra Kongo», og vil ikke la «marginale velgere» (les: innvandrere fra Pakistan) avgjøre Norges syn på Indias kandidatur til Sikkerhetsrådet. Kritiserte byråkratiet for Norges seindrektighet i EØS-saker. Tar en periode til som partileder. Hans erfaring med kriser kan trenges i kollegiet i tida som kommer.

His master's voice

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (41)

finansminister

Har jobbet lange dager de siste månedene for å forklare folk hvorfor det bør være halv moms på Kinderegg, mens sjokoladefylte julekalendere kvalifiserer til full moms. Momsreformen har skapt inntrykk av et overansvarlig avgiftsdepartement som fortaper seg i detaljer og glemmer de store linjene. Har holdt et utall samråd, men makter ikke å komme på offensiven og forklare folk hvorfor verdens rikeste land ikke kan bruke mer av oljeformuen. Opptrer i kjent veslevoksen stil og gjør jobben i Stoltenbergs ånd: Det gjelder å ikke love noe.

Eierskap til besvær

Grete Knudsen (60)

næringsminister

Den erfarne statsråden har i hele år hatt hendene fulle med en lang rekke eierskapssaker. Etter den svært turbulente børsnoteringen av Telenor før jul synes hun å ha fått det for seg at staten skal eie minst mulig. Med et par kjappe pennestrøk har hun åpnet for ytterligere nedsalg i det privatiserte selskapet. Pådro seg skrape fra opposisjonen og kom i klammeri med Tormod Hermansen og Kjell Opseth.

Som smurt

Olav Akselsen (35)

olje- og energiminister

Har brukt de siste månedene til å gjennomføre en aldri så liten revolusjon i Olje-Norge. Etter lang og opprivende partistrid har han lykkes i å få solgt deler av den norske oljeformuen i SDØE for deretter å sende vår alles gullkalv, Statoil, til ulvene på børsen uten støy og skandaler. Selv ikke det faktum at nesten åtti prosent av Statoil-aksjene gikk til utlendinger, skapte bråk. Sånn er det å ha sansen for god timing. Forholdet til miljøbevegelsen er derimot fremdeles skralt for kraftsosialisten Akselsen.

Rimi-Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen (38)

landbruksminister

Den eneste i regjeringen som fullt ut har forstått den såkalte tidsånden: Forbrukerne krever å bli hørt, og den selvoppnevnte forbrukerministeren står ofte og gjerne fram som garantist for det folk vil ha - konkurranse på pris og kvalitet. For han har også forstått at makt skal brukes, selv om det ble vel mye sirkus etter at Rimi-Hagen først var tvunget i kne. Loset Norge smertefritt gjennom kugalskap og landbruksoppgjør, men vi venter fremdeles på det konkrete innholdet i hans nye landbrukspolitikk.

Veteran i tidsnød

Jørgen Kosmo (54)

arbeids- og administrasjonsminister

Har ambisjoner om å legge stein på stein i oppgaven med å fornye offentlig sektor. Men hittil har han stort sett håndtert småstein og grus. Uten konkrete resultater lider den joviale og dyktige politikeren under det som er blitt regjeringens felles merkevare: mangel på profil og engasjerende saker. Og Kosmo har dårlig tid; han ga seg selv to år før folk flest skulle begynne å merke forandringens vind i det offentlige tjenestetilbud.

Lerkefugl i bur

Ellen Horn (50)

kulturminister

Kulturministeren får bare slanter fra de rikes bord og er bundet på hender og føtter i lilleputtdepartementet, hvor det alt vesentlige av pengene går til drift av kulturinstitusjoner. Lanserte den kulturelle skolesekken som et nytt og friskt satsingsområde. Fikk endelig NRK-kabalen til å gå opp. Regjeringens «snublefot» har etter hvert tilegnet seg både større ryddighet og tryggere opptreden.

Ikke helt Lara Croft

Sylvia Brustad (34)

kommunal- og regionalminister

Skyter fra hofta og snakker som en mitraljøse. Slik sett kunne hun aspirert til rollen som regjeringens svar på den kvinnelige actionhelten Lara Croft. Men det gjenstår atskillig før hun fyller den rollen. Fikk bakoversveis av sitt eget utspill om Oslo-politikernes angivelig umoralske og uverdige sosial- og boligpolitikk. Taklet også bløtkakeepisoden noe humørløst. Har fått en tungdrevet politisk teig. Det er ikke lett å bli folkets yndling på å bestyre kommuneøkonomi, fylkessammenslåing, og utkasting av asylsøkere. Men hun er en fryktløs leiesoldat.

Mesterlig håndverker

Trond Giske (34)

kirke-, utdannings- og forskningsminister

Har fått vedtatt reformer for høyere utdanning som preges mer av tempo enn av tenkning, trass i massiv motstand fra både Akademia og Dagbladet. Har provosert den politiske høyresiden med sin steile holdning til kristne privatskoler og sine forsøk på å få barna til å være lenger på skolen. Har måttet tåle flere nederlag i Stortinget, men den antatte Ap-kronprinsen er behendig i håndverket og mesterlig med mediene. Kort sagt en dyktig moderne politiker. Vi erkjenner hans ferdigheter og gir karakter deretter. Bør bli ett av Stoltenbergs viktigste kort i valgkampen.

Uredd og synlig

Karita Bekkemellem Orheim (36)

barne- og familieminister

Fortsetter som hun starter: ambisiøs, uredd og synlig i det offentlige rom. Har lagt fram tiltak for likebehandling av lesbiske og homofile, nye bidragsregler, handlingsplan mot omskjæring, modernisering av likestillingsloven. Levde farlig med trusler om mistillit over seg noen dager etter at hun grep inn i omstridt adopsjonssak, og har fått en stygg skrape. En av regjeringens flinkeste det første halvåret, har gått seg litt mer fast nå, men fortsatt et av regjeringens sterke kort.

På bedringens vei

Siri Bjerke (42)

miljøvernminister

Ap felte sentrumsregjeringen fordi den nektet å bygge forurensende gasskraftverk, og ga Siri Bjerke ansvaret for å rette opp Ap's frynsete miljørykte. Det har hun bare delvis lyktes med. Nå prøver hun å snu gasskraftsaken fra en tapersak til en vinnersak, og tone ned hvor pinlig kuvendingen er for Jens. Prioriterer satsing på ny teknologi og forurensingsfrie gasskraftverk i den forsinkede klimameldingen som ble lagt fram ei uke etter at Stortinget tok ferie. Har foreslått konkrete tiltak for å berge villaks-stammen, og tok grep i ulvesaken.

Flyter stille

Otto Gregussen (44)

fiskeriminister

Fiskeriminister Otto Gregussen er så stillferdig at vi nesten ikke hører hvilke tiltak han har satt i gang for å begrense fiskefusket. Det er synd for ham, for dette er en av de få sakene han kan skryte av. Er populær i Ålesund etter at han flyttet Kystdirektoratet dit. Fiskeriministerens viktigste oppgave er å sikre våre rike fiskestammer. Der har Gregussen ikke gjort jobben sin.

Reiser inkognito

Terje Moe Gustavsen (46)

samferdselsminister

Er den mest reiseglade samferdselsministeren på år og dag. Anonym i stilen. Defensiv i forbindelse med SAS-oppkjøpet av Braathens og overlater til Konkurransetilsynet å kommentere hva det vil bety for forbrukerne, selv om han en måned tidligere truet begge selskapene med å fjerne statens momslettelser dersom de ikke reduserte billettprisene. Har oppjustert bevilgningene til jernbanen, men får kritikk for ikke å bevilge nok til sikkerhetstiltak.

Synes ikke

Anne Kristin Sydnes

bistandsminister

Ministeren for utviklingshjelp kommer alltid i skyggen av utenriksministeren, til tross for et stort budsjett til gode formål. Men Anne Kristin Sydnes er mindre synlig enn sin forgjenger Hilde Frafjord Johnson. Internt i departementet har hun ord på seg for å være ryddig og dyktig. Hun behersker saksfeltet godt. Gjør lite for å få oppmerksomhet.

Bør få avløsning

Guri Ingebrigtsen (49)

sosialminister

Er nok regjeringens svakeste kort. På Stortinget ler de åpenlyst og nådeløst når hun gir sine intetsigende svar. Under en spontanspørretime i mai gikk det så langt at Høyres Inge Lønning tok ordet og sa: «Jeg forstår at sosialministeren nødig legger seg opp i politiske spørsmål.» Kan knapt notere en eneste betydningsfull seier siste halvår. La fram forslag til sosialhjelpstakster som var så dårlige at hun fikk refs av Høyre.

Leverte varen

Tore Tønne (51)

helseminister

Har pisket sine byråkrater til å gjennomføre statens overtakelse av sykehusene i ekspressfart. Med Frp's støtte sikret Turbo-Tønne flertall på Stortinget. Men markedsfører Tønne verdien av reformen godt nok? Han inngir tillit, men som kommunikator framstår han som tørr og knirkete. Han burde nå være trygg nok på sin egen rolle til å markere seg sterkere. Når han har levert varene på døra, må han også ringe på og fortelle det.

Dreven general

Bjørn Tore Godal (56)

forsvarsminister

Har hatt ett stort prosjekt: å slanke og omgruppere Forsvaret. I den hektiske vårsesjonen måtte han strekke våpen mot alliansen av forsvars- og distriktsvenner på Stortinget. Men den lange politiske erfaringen og faglige innsikten gjorde at MTB-er og fort ble gitt tilbake på en smidig måte. Dermed sikret han regjeringen en delseier i omstillingen av offentlig sektor. Styrer på rutinen.

Vil mye

Hanne Harlem (37)

justisminister

Holder høyt tempo i departementet, som har fått gjennom både domstols- og politireform. Er flink til å ftre media og markere handlingsvilje. Det gjør henne synlig, men ordstrømmen overdøver av og til budskapet. Juridisk bakgrunn gir henne faglig autoritet. Som alle justisministrer må Harlem måles etter hvordan hun reagerer på rystende krimnyheter. Da framstår hun stort sett reflektert og sympatisk.

<B>STØ KURS NEDOVER:</B> Denne gjengen har ikke imponert i den seinere tida. Selv om velgerne forlater Jens Stoltenberg & co. uke for uke, viser ikke regjeringen mine til å endre kurs.