- Kan dømmes uten gjerningsmann

ÅRÅSEN (Dagbladet.no): De fire tiltalte kan dømmes etter tiltalen selv om vi ikke vet hvem som utførte selve drapene, forklarte førstelagmann Odd Jarl Pedersen juryen under sin rettsbelæring som pågår akkurat nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De fire tiltalte har ganske sikkert gruet seg til denne dagen, derfor må politibilen som kjørte i grøfta, utsettelse, utsendelse og innkalling av juryen fortont seg som ren seigpining.

35 minutter etter tidsskjemaet satte førstelagmann Odd Jarl Pedersen.

En rettsbelæring inneholder tre hovedelementer, sa dommeren. Bevisvurdering, vurdering av faktum og besvarelse av de 25 spørsmålene de har fått utdelt.

- For å svare på spørsmålene må dere foreta en bevisvurdering. Dere må finne ut hva som faktisk har hendt. Dere må også foreta en bevisbedømmelse.

Kan dømmes

Førstelagmannen forklarte at juryen er bundet av det han sier om jussen i saken.

Såkalt objektiv straffbarhetsvilkår er oppfylt i saken, sa Pedersen siden tre personer ble funnet drept i kårboligen. Men det er ikke nok, det må også ha blitt utvist skyld, forklarte lagmannen.

Gjerningsmannen må ha regnet med at det var overveiende sannsynlig at handlingene ville føre til døden. Da først kan juryen svare ja på spørsmålet om forsettlig drap.

- Våre spørsmål gjelder ikke selve drapene, skuddene i kårboligen, forklarte Pedersen. Tiltalen gjelder medvirkning til disse drapene.

De tiltalte kan dømmes for medvirkning selv om gjerningsmannen ikke er tatt. Folk kan dømmes for medvirkning til drap selv om drapene ikke engang er utført.

Når medvirkerne har gjort sitt er det opp til gjerningsmannen å utføre drapene. Medvirkerne må på en eller annen måte ha deltatt i et hendelsesforløp som fører fram til drapene, forklarte Pedersen.

Individuelt

De tiltalte skal bedømmes individuelt, slo lagmannen fast.

Han understreket at det er medvirkning til drap å gi en gjerningsmann våpen. Det er også straffbart å motivere eller gi en gjerningsmann råd og støtte.

- Råd og veiledning er også medvirkning, sa Pedersen til juryen.

Deretter gikk lagmannen gjennom de forskjellige bevisene. Sentralt i juryens behandling står våpenoverlevering fra Kristin og Lars til Per og Veronica, og drapsplanlegging lille julaften. Dersom juryen svarer ja på spørsmålene som dreier seg om dette kan de fire dømmes for medvirkning til drap som tiltalen lyder på.

Kan frikjennes

Lagmannen kom også inn på Per Orderuds ønske om å bytte forsvarere. Han mente det var helt korrekt av Stabell å gå inn på en såkalt subsidiær prosedyre.

- Tiltalte kan ha deltatt i planleggingen uten at han regnet med at planen skulle settes ut i live, sa Pedersen. Hvis juryen finner dette mest sannsynlig må Per frikjennes.

Hvis det ble overlevert skytevåpen til Orderud gård, så vil selvsagt overleveren være klar over at han leverte et våpen. - Men hvis han trodde at våpenet skulle brukes til beskyttelse har han ikke deltatt med forsett med hensyn til drap, sa lagmannen. Dagbladet.no følger rettsbelæringen.