Kan ende med ny sak

Hvis Birgitte Tengs' fetter får medhold i Høyesterett, vil drapssaken fra Karmøy komme opp igjen i lagmannsretten i full bredde. En eventuell ny rettssak skal avklare om fetteren skal betale erstatning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eneste forskjell fra tidligere vil være at rettssaken bare skal avklare om fetteren skal betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

Vinner fetteren fram, betyr det en ny rettssak som kan strekke seg over mange uker, med full bevisførsel fra begge parter. Fetterens motpart er Birgitte Tengs' foreldre.

Både fetteren og Karen og Torger Tengs var til stede da ankesaken startet i Høyesterett i Oslo i går.

De plasserte seg på hver sin ende av første benk i den ærverdige rettssalen, med sju andre tilhørere mellom seg. De vekslet verken ord eller blikk under saken.

Langvarig sak

Foreldrene håper fetterens anke blir forkastet. I lagmannsretten ble han dømt til å betale 100000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

- Det er en dom som stempler fetteren som Birgittes drapsmann, og som fetteren ikke kan leve med, sier hans advokat Sigurd Klomsæt.

En eventuell ny sak vil bli den tredje maratonrunden i retten om drapet på Birgitte Tengs fra Karmøy. Forrige gang varte saken i mer enn en måned, og det ble ført hele 115 vitner.

Til tross for juryens frifinnelse stemplet lagmannsretten fetteren som Birgittes drapsmann, mener advokat Sigurd Klomsæt.

- Det gis en begrunnelse i dommen som stempler fetteren som en ustyrlig seksualmorder, sa Klomsæt fra Høyesteretts skranke.

Klomsæt mener dommen er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Leste utdrag

Han leste opp flere utdrag fra dommen for å illustrere stigmatiseringen av fetteren. I dommen slo lagmannsretten fast at fetteren drepte Birgitte.

Klomsæt hevder lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil.

Han mener at det sivile erstatningskravet fra foreldrene burde blitt behandlet som en egen sak av en annen rett, og ikke avgjort av dommerne som behandlet straffesaken mot fetteren.

- Hensynet til å unngå en stigmatisering av den frikjente må gå foran andre hensyn, sa Klomsæt i Høyesterett.

I dag skal advokat John Christian Elden holde sin prosedyre i retten. Han mener anken fra fetteren må avvises. Elden mener at anken ble begrunnet etter at fristen hadde gått ut, og at anken er for dårlig begrunnet.