Kan få tolv år i fengsel

21-åringen er tiltalt for å ha kvalt og drept sin gravide kjæreste, Linda Didriksen. Aktor mener at han bør få 12 års fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag la aktor ned påstand om 12 års fengsel for Lindas samboer, som også var far til barnet hun bar på da hun forsvant. Det tok nesten ett år før levningene hennes ble funnet.

Samboeren har hele tiden hevdet at Linda bare skulle en tur i kiosken og at han ikke vet hva som har skjedd med henne. Det første døgnet etter at Linda var forsvunnet, dro han på volleyballtrening og dro hjem til sine foreldre for å sove mens Lindas bror lette etter henne.

Familien til den døde jenta fattet mistanke til samboeren fordi han oppførte seg mistenkelig etter forsvinningen.

- Det som har tilflytt saken av nye opplysninger under rettsforhandlingene har gått i fellende retning, sa førstestatsadvokat Geir Fornebo da han startet sin prosedyre i Salten tingrett.

Påtalemakten har sagt at tiltalen i Linda-saken er bygget på en totalvurdering av en rekke opplysninger som til sammen peker mot tiltaltes skyld. I tråd med det sa Fornebo at det er viktig i rettens vurdering ikke å se bitene med informasjon løsrevet, men i sammenheng med sakens øvrige opplysninger.

Tiltalen mot Linda Didriksens samboer bygger i liten grad på tekniske bevis, men først og fremst på en omfattende indisierekke. Det har vært ført godt over hundre vitner i saken.

Motstridende forklaringer

Ifølge aktor Geir Fornebo er det særlig to bevisforhold som er sentrale i Linda-saken. For det første at det bare er en teoretisk og liten sannsynlig mulighet at «noe annet» kan ha tilstøtt Linda.

Dessuten at tiltalte er kommet med flere motstridende og uriktige forklaringer, som etter påtalemaktens mening kun kan forklares med at han vil skjule en straffbar handling.

Under den snart seks uker lange rettssaken har to vitner, Oddlaug Hansen og Bjarne Breivik, fortalt at de observerte tiltalte i bil om morgenen den 1. juni. Observasjonene deres er gjort på tidspunkt da tiltalte har forklart at han og Linda lå og sov. Påtalemakten mener at tidspunktene for observasjonene stemmer godt med at tiltalte kjørte Linda til Storvikskaret og gjemte henne der etter å ha drept henne i leiligheten.

Statsadvokat Geir Fornebo minnet retten om at karaktervitner har uttalt seg om troverdigheten til disse to vitnene. Han mente at begge har høy troverdighet og må oppfattes som svært gode vitner.

- Er retten enig i det, så lyver tiltalte så grundig på sentrale punkter at den eneste forklaringen er at han skal skjule handlingen han har begått, sa Fornebo.

Dødsstiv

Et annet sentralt punkt i aktoratets bevisføring, er at Linda Didriksen ble funnet i sterkt tilbøyd stilling. Aktoratet mener funnet av Linda i denne stillingen er forenlig med at hun ble anbrakt i den store bagen tiltalte hadde, og at dødsstivheten inntraff i den fosterlignende stillingen hun måtte hatt i bagen.

Tilsvarende er fosterstilling før dødsstivhet lite forenlig med andre mulige scenarier, som for eksempel at Linda kunne ha blitt drept av ukjente gjerningsmenn, hevdet Geir Fornebo.

Andre momenter aktor Fornebo kom inn på i sin prosedyre, var tiltaltes påfallende lite deltakende oppførsel i tiden etter at Linda forsvant, hans gode hukommelse i tiden før 1. juni, men dårlige hukommelse i tidsrommet da Linda forsvant. En påfallende hukommelsesbrist ble også anført for den store bagen, som tiltalte har gitt ulike forklaringer på hvor er blitt av. Den er aldri kommet til rette.

Etter lunsj onsdag skal konstituert statsadvokat Ann Rødvei legge ned straffepåstand i Linda-saken. Torsdag skal tiltaltes forsvarer Roald Angell starte sin prosedyre.