PÅGREPET: Roland ble pågrepet i mars i år da politiet oppdaget at han hadde brutt innreiseforbudet. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
PÅGREPET: Roland ble pågrepet i mars i år da politiet oppdaget at han hadde brutt innreiseforbudet. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

- Kan ikke ta hensyn til prisen

Politiet om snustyven som koster Norge en halv million.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet fortalte i dag om snustyven Roland, som koster Norge godt over en halv million kroner, etter at han er dømt for å ha brutt innreiseforbudet to ganger.

Det var hans advokat Aase Karine Sigmond som først begynte å regne på totalkostnadene i kjølvannet av snustyveriene. Hun mener politiet argumenterer hardt for strenge straffer i saker som tidligere ville blitt løst med forelegg, uten at noen tar hensyn til den totale ressursbruken.

Høy pris Oslo-politiet sier til Dagbladet at de ikke har planer om å endre kurs.

- Det koster å drive strafferettspleie i Norge, sier Audun Kristiansen, seksjonssjef ved Arrest- og påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt.

- Vi kan ikke ta hensyn til hva det koster samfunnet når vi legger ned påstander om straff. Vi må legge ned den påstanden vi mener er riktig, utfra det tiltalte har gjort og tidligere rettspraksis, sier Kristiansen.

- Politiet bør ikke ta hensyn til totalkostnadene for samfunnet?

- Det blir et politisk spørsmål.

- Til ettertanke Men Kristiansen ser at politiet kan ha utfordringer med å sende preventive signaler til enkelte forbrytere. Roland sier for eksempel til Dagbladet at han ikke er særlig plaget av å sitte i fengsel.

- Hvis man jobber, så får man litt dagpenger. Siden jeg ikke må betale for mat eller noe annet, sitter jeg igjen med mer etter en måned i fengsel enn jeg ville gjort i Romania, sier han.

- Det er til ettertanke, det, sier Kristiansen.

- Men jeg tror ikke vi kan gjøre det slik at enkelte lovbrytere ikke får fengselsstraff av den grunn.

Soningsoverføring Pål Lønseth, statssekretær i justisdepartementet, er ikke umiddeltbart klar for at rettsvesenet skal ta noe kostnadshensyn i straffeutmålingene.

- Påtalemyndighetene og domstolene må vurdere kriminaliteten slik den er og vurdere hva som er passende straffer, sier han.

- Men vi ser jo at det er et rekordhøyt antall utenlendinger i norske fengsler og at de opptar kostbare soningsplasser. Derfor er vi opptatt av å få til mer effektive løsninger for soningsoverføringer til hjemlandet.

Regjeringen har forsøkt å få Norge tilknyttet EUs rammeavtale for soningsoverføring.

- Det tar litt tid når vi ikke er EU-medlemmer, sier Lønseth.

Frp-forslag Frp krever på sin side, som de ofte gjør i justis- og innvandringspolitikken, ytterligere tiltak. De la i dag fram et forslag for Stortinget hvor de blant annet tar til orde for strengere straffer, av preventive hensyn, og endrede soningsforhold for utenlandske kriminelle.

FENGSLET: Roland sitter fengslet i Indre Østfold Fengsel Trøgstad for å ha brutt innreiseforbudet til Norge. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
FENGSLET: Roland sitter fengslet i Indre Østfold Fengsel Trøgstad for å ha brutt innreiseforbudet til Norge. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET Vis mer

- Rundt 35 prosent av de som soner dom i Norske fengsler er utlendinger. Samtidig er det soningskøer. Vi mener det må gjøres noe med situasjonen, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som er en av representantene bak forslaget.

Partiet støtter opprettelsen av egne fengsler for utenlandske lovbrytere.

- Det bør også være egne varetektsfengsler for utlendinger, sier Leirstein.

- Ikke dagpenger Frp gjentar også sitt forslag om at enkelte utenlandske fanger ikke skal få dagpenger i fengsel. Dagpengesatsen er i dag 59 kroner. En soningsplass koster i gjennomsnitt samfunnet ca 2400 kroner dagen.

- Ordningene er tilpasset norske kriminelle og framstår som lukrative for mange som kommer fra land som Romania, sier Leirstein.

- Hvordan vil det være mulig? Vil ikke en slik ordning bryte med sentrale menneskerettigher?

- Norske fengsler er tilpasset norske lovbrytere som skal rehabiliteres. Det må være mulig med et annet tilbud og andre sosiale ordninger for utenlandske statsborgere.

Det er ikke statssekretær Lønseth helt enig i.

- Det vil være et brudd på være internasjonale forpliktelser, det handler om likebehandling av borgere. Og de innsatte har en arbeidsplikt. Da er det rimelig at de får en liten pengesum hver dag. Det er en god stund siden vi avsluttet slaveriet, sier Lønseth til Dagbladet.