PÅ FEIL STED  TIL FEIL TID: Blomster, hilsener, lys og bilde av den drepte Einar Opsahl lå på åstedet dagen etter drapet på Bislett i fjor sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix.
PÅ FEIL STED TIL FEIL TID: Blomster, hilsener, lys og bilde av den drepte Einar Opsahl lå på åstedet dagen etter drapet på Bislett i fjor sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix.Vis mer

- Kan ikke utvises for straff under to års fengsel

Nå må justisministeren svare for Bislett-drapet. Forsvarer: - Vår klient har norsk lov på sin side.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Medlem i justiskomiteen på Stortinget, Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp), holdt på å falle av stolen da han leste i Dagbladet fredag om den kriminelle bakgrunnen til den 30 år gamle thailandske statsborgeren som som ble dømt til 18 års fengsel for drapet på Einar Opsahl på Bislett i fjor sommer - en dom som ble anket på stedet.

Mannen har ni alvorlige dommer tidligere i Norge, og hadde et år igjen å sone da han slapp ut fengsel et halvt år før Bislett-drapet, som Oslo tingrett betegner som en ren «henrettelse».

I dag sendte stortingsrepresentanten følgende skriftlige spørsmål til justisminister Grete Faremo. Etter Stortingets regler, har kan krav på et svar innen seks dager:

- Betimelig spørsmål «Er statsråden enig i at utenlandske statsborgere som er dømt for alvorlige voldsforbrytelser bør utvises etter soning og at det ved gjentakende alvorlige voldshandlinger bør idømmes forvaring?».

- Den dreptes mor og hennes bistandsadvokat stiller et svært betimelig spørsmål i Dagbladet om hvordan det er mulig at en mann med en slik forhistorie får gå løse i gatene, sier stortingsrepresentanten.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som vedtar utvisning etter at politiet har opprettet sak. Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstans.

- Strafferamme to år Områdeleder Camilla Torgersen i UDI kan ikke uttale seg om tiltalte i Bislettdrap-saken eller andre konkrete saker.

 ULOVLIG SIDEN 2006?  : Drapsdømte Noppadol Wantaphirom har vært ulovlig i Norge siden 2006, sier Oslo tingrett i torsdagens dom. Nå spør stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr justisministeren hvorfor han ikke er utvist etter tidligere dommer. Foto. Privat.
ULOVLIG SIDEN 2006? : Drapsdømte Noppadol Wantaphirom har vært ulovlig i Norge siden 2006, sier Oslo tingrett i torsdagens dom. Nå spør stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr justisministeren hvorfor han ikke er utvist etter tidligere dommer. Foto. Privat. Vis mer

- Den nye utlendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2010 viderefører tidligere bestemmelser om utvisning. Generelt gjelder at personer med lengre tilknytning til landet har et sterkere vern mot utvisning. Strafferammen vil være avgjørende for i hvilken grad det er mulig å utvise. Litt enkelt sagt, med sterkere tilknytning til landet kreves det mer alvorlige straffbare forhold for å kunne utvise.

- For eksempel vil en person med permanent oppholdstillatelse ikke kunne utvises med mindre han er straffet for et lovbrudd med en strafferamme på to år eller mer, sier Torgersen til Dagbladet.

I 2010 ble 1.208 utenlandske, straffedømte statsborgere utvist fra Norge rett etter soning. I 2011 var tallet 1.429.

- Ikke grunnlag for utvisning En av Noppadol Wantaphiroms forsvarere, advokatfullmektig Martin Eiebakke i advokatfirmaet Stabell & Co., mener dommeren i Oslo tingrett i dommen etter Bislett-drapet feilaktig har lagt til grunn at «han har har hatt ulovlig opphold i Norge siden 2006».  

- Vår klient har aldri hatt noe utvisningsvedtak mot seg fra norske myndigheter, heller ikke etter tidligere dommer.

- Utlendingsmyndighetene har rutinemessig vurdert utvisning ved tidligere domfellelser, og konkludert med at det etter norsk lov ikke var grunnlag for dette. 

Søkte for seint i 2006 - Vi har i tillegg lenge bestridt at han har ulovlig opphold i Norge, slik tingretten hevder. Dette var heller ikke gjenstand for bevisførsel i retten. Når årstallet 2006 dukker opp, har det trolig  sammenheng med en formell feil den gangen i forbindelse med den ordinære fornyelsen av oppholdstillatelsen, sier Eiebakke til Dagbladet.

 - HELT ANNERLEDES TILFELLE:  
Bistandsadvokat Siri Ross Wessel trekker fram et tilfelle som ikke kan sammenlignes, mener forsvarer i Bislettdrap-saken.
Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix.
- HELT ANNERLEDES TILFELLE: Bistandsadvokat Siri Ross Wessel trekker fram et tilfelle som ikke kan sammenlignes, mener forsvarer i Bislettdrap-saken. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix. Vis mer

Wantaphirom må levere søknad til Utlendingsdirektoratet hvert år, og i forbindelse med soning av en dom ble fornyelsen levert for seint i 2006.  

- Vi tok opp disse formalitetene med UDI allerede 13. februar i år, og har ennå ikke fått noen avklaring. Den eneste tilbakemeldingen vi har fått fra UDI, er en beklagelse for lang saksbehandling, sier Eiebakke. 

Han mener forholdene i denne saken er helt annerledes enn den saken bistandsadvokat Siri Roll Wessel trekker fram i Dagbladet fredag når hun viser til at hun nylig hadde en klient fra Romania, som fikk vedtak om utvisning mens han sonet en dom for et mindre tyveri.

25 år i Norge - Det som ikke har kommet tydelig fram i denne forbindelsen, er at vår klient har levd sitt liv i Norge i mer enn 25 år, siden han var fem år. Han har gått på skole her og har hele sin familie i Norge.

- Han har ingen nær familietilknytning til Thailand, selv om han er thailandsk statsborger, sier advokatfullmektig Martin Eiebakke.  

Noppadol Wantaphirom har hele tiden nektet for at det var han som skjøt og drepte Einar Opsahl, og han anket drapsdommen i Oslo tingrett på stedet. Hans forsvarere regner med at ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett over nyttår. 
 
Ni dommer - løslatt på prøve 30-åringen har tidligere ni dommer, i hovedsak for vold og brudd på narkotika- og våpenlovgivningen.  

Det framgår av torsdagens dom fra Oslo tingrett at han hadde en reststraff på ett år og 10 da han ble løslatt fra siste soning, i januar 2011.  

- Det var en ordinær prøveløslatelse med vanlige vilkår om meldeplikt, som han har overholdt, sier advokatfullmektig Eiebakke.

Siden videregående 30-åringen har vokst opp og gått på skole i Oslo. I et intervju med Magasinet i Dagbladet i 2004 fortalte han at han droppet ut av videregående og begynte med kriminell virksomhet.

- Flere lange fengselsstraffer har ikke hatt noen virkning på ham. Tidligere dommer viser at han har en manglende terskel for bruk av våpen, og at det er grunn til å frykte ham, heter det i den ferske dommen, som betegner Bislett-drapet som en «henrettelse».

 RYSTET:   Frps medlem av Stortingets justiskomite, Hans Frode Kielland Asmyhr, ber nå justisministeren redegjøre for utvisningspraksis med kriminelle, utenlandske statsborgere. FOTO: KRISTER SØRBØ / NTB SCANPIX.
RYSTET: Frps medlem av Stortingets justiskomite, Hans Frode Kielland Asmyhr, ber nå justisministeren redegjøre for utvisningspraksis med kriminelle, utenlandske statsborgere. FOTO: KRISTER SØRBØ / NTB SCANPIX. Vis mer
 - IKKE GRUNNLAG: : - Det har ikke vært grunnlag etter norsk lov for å utviser vår klient, sier advokatfullmektig Martin Eiebakke (til høyre), her sammen med medforsvarer, advokat Morten Engesbak.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix.
- IKKE GRUNNLAG: : - Det har ikke vært grunnlag etter norsk lov for å utviser vår klient, sier advokatfullmektig Martin Eiebakke (til høyre), her sammen med medforsvarer, advokat Morten Engesbak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix. Vis mer