- Kan legge renteheving på vent

DNB Markets' seniorøkonom Knut A. Magnussen tror Norges Bank avstår fra å løfte renten.

KAN AVVENTE: DNB Markets' seniorøkonom Knut A. Magnussen mener at det nå ikke er noen grunn til at Norges Bank skal heve renten i neste uke.
Foto: Eivind Yggeseth
KAN AVVENTE: DNB Markets' seniorøkonom Knut A. Magnussen mener at det nå ikke er noen grunn til at Norges Bank skal heve renten i neste uke. Foto: Eivind YggesethVis mer

(Finansavisen): I neste uke er det klart for rentemøte i Norges Bank. DNB Markets mener en ny renteheving nå kan legges på vent, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en rapport.

«Vi tror økt usikkerhet av lavere anslått vekst fremover vil være nok til at Norges Bank avstår fra å heve renten neste uke», heter det i meldingen.

Svakere utsikter

Rapporten fra det regionale nettverket til Norges Bank viste tirsdag fortsatt god vekst i norsk økonomi, men at utsiktene fremover har svekket seg noe siden juni.

«Ifølge rapporten har veksten i næringslivet holdt seg godt oppe (på rundt 3,0 prosent) de siste 3 måneder. Oljeleverandørene har hatt den sterkeste oppgangen, noe som rimer bra med at oljeinvesteringene er det viktigste vekstdriveren for norsk økonomi i år», skriver Magnussen.

Mer interessant mener imidlertid seniorøkonomen det er at bedriftene venter lavere vekst det neste halvåret.

«I forrige rapport var anslått vekst 3,14 prosent, mens den nå ble nedjustert til 2,70 prosent. Fortsatt er dette et relativt høyt tall, men det er spesielt oljeleverandørene som trekker ned, sammen med varehandel og eksportindustri», skriver han, og påpeker at det dessuten rapporteres at enkelte selskaper er bekymret for Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina.

Volatil inflasjon

Også inflasjonstall ble lagt frem i går, og ifølge Magnussen tilsier heller ikke utviklingen i kjerneinflasjonen at det er noe sterkt behov for å løfte renten.

KPIJAE viste en årsvekst på 2,1 prosent, mens det var ventet en oppgang på 2,2 prosent på forhånd. Norges Banks anslag fra juni var 2,3 prosent.

«Inflasjonen i august har vært volatil de seneste årene og vi tror ikke at sentralbanken vil legge sterkt vekt på nedgangen. Likevel kan lavere inflasjon gi noe støtte til vårt syn om at renten ikke vil bli satt opp neste uke», skriver seniorøkonomen.

Kan forsterke effektene

Finanstilsynet kom i går med forslag til en strammere boliglånsforskrift.

Tilsynet vil nå redusere grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Samtidig ønsker de å redusere fleksibilitetskvoten til 5 prosent fra tidligere 10.

«Om forslaget går gjennom, blir det ikke lenger noe geografisk differensiering av fleksibilitetskvote eller belåningsgrad. De foreslåtte innstrammingene vil antakelig bidra til å dempe låneveksten og utviklingen i boligprisene og kan forsterke effektene av at det allerede er innført et gjeldsregister og reguleringer av forbrukslån», kommenterer Magnussen.

Han påpeker at Norges Bank skriver i en kommentar til forslaget at «dagens forskrift har fungert etter hensikten og at utviklingen ikke tilsier vesentlige endringer i kravene», og at det dermed langt i fra er opplagt at alle de forslåtte endringene vil bli gjennomført.

Flere økonominyheter:

Her får de 1.000 kroner i året for å gå med sokker på jobb
På rypejakt med eiendomsmilliardær