Kan slippe ut i 2015

Straffedømte kan først regne med prøveløslatelse etter at to tredjedeler av straffen er sonet. Per og Veronica Orderud kan tidligst regne med klslatelse i 2015.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere hadde Norge en praksis med automatisk prøveløslatelse etter at to tredjedeler av straffen var sonet. Dette er nå strammet inn.

- Prøveløslatelse skal vurderes ut ifra soningsforløpet og faren for ny kriminalitet, og kan først skje etter at to tredjedeler av straffen er sonet. Men det er ikke lenger noen automatikk i dette, sier ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling til Dagbladet.no.

Prøveløslatelse skal vurderes enten av ledelsen på soningsanstalten eller på regionnivå.

Ekteparet Orderud først fri i 2015

Ekteparet Orderud ble begge dømt til 21 års fengsel, med fratrekk for 457 dager sonet i varetekt. De har allikevel 7208 dager igjen å sone hvis de ikke prøveløslates før tiden. Den første prøveløslatelsen kan skje etter 4800 dager. Det vil være en vårdag i 2015.

Lars Grønnerød fikk 18 år, med fratrekk for 225 dager sonet i varetekt. Han kan først regne med prøveløslatelse en gang høsten 2013, hvis dommen blir stående.

Kristin Kirkemo Haukland fikk 16 år, og kan først regne med å være en fri kvinne mot slutten av 2011.

Ingen permisjon før 2006

Regelverket sier at første mulige permisjon skal kunne skje etter at en fjerdedel av straffen er sonet. Fengselsledelsen vil foreta en sikkerhetsvurdering, og vurdere om det er ansvarlig å la den innsatte få permisjon. De første permisjonene er typisk to til tre døgns varighet, og ofte besøk hos egen familie.

Les mer:

Straffegjennomføringsloven - Lovdata

Forskrift til lov om straffegjennomføring - Justisdepartementet