«Kan vi stole på ham nå, da?»

BERGEN (Dagbladet): Førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg, mener ansettelsen av Ola Thune som mordkommisjonssjef kan bli et stort problem for Kripos.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som aktor har Walter Wangberg møtt privatetterforskeren Ola Thune i to store rettssaker:

  • I saken mot tidligere rådmann Ragnar Fagereng i 1998.
  • I den nylig avsluttede Lindås-saken hvor Truls Guttormsen ble dømt til 18 års fengsel for overlagt drap.

I begge sakene har Wangberg i åpen rett tydelig uttrykt sin dype skepsis til den høyt profilerte privatetterforskerens arbeidsmetoder.

Utdyper kritikken

Selv om Thune, hvis han takker ja til jobben, vil gå fra rollen som privat etterforsker til offentlig ansatt politimann, mener Wangberg de to rollene ikke uten videre og plutselig kan løsrives fra hverandre.

Den erfarne statsadvokaten mener at Thune, selv om han har hevdet det motsatte, ikke alltid har spilt med åpne kort i de nevnte sakene:

- Han har påstått at han har gått inn i sakene med objektiviteten som rettesnor. Men jeg har vanskelig for å tro at han ikke har hatt et klart mandat, at han har vært kjøpt og betalt for å framstille klienten sin i et best mulig lys, sier Wangberg.

Blant annet i lys av dette mener sjefen for påtalemakten i Hordaland at det langt fra er uproblematisk for Thune og Kripos å gå fra rollen som privatetterforsker til leder i Kripos. Inntrykket av at privatetterforskeren Thune ikke har spilt med åpne kort kan ifølge Wangberg fort slå tilbake på ham som Kripos-sjef.

Et problem

- Blant annet vil mange i politiet spørre seg: «Kan vi stole på ham nå, da?» Dette kan fort bli et problem for Kripos, mener Wangberg.

- Selv om han har møtt som privatetterforsker, har Thune i retten alltid framstilt seg som politimann. Og han har hevdet at han har fulgt samme regler som han ville ha gjort som politimann. Stiller Thune de samme integritetskravene til seg selv som politimann som har gjort som privatetterforsker, så er det grunn til å være skeptisk, fortsetter Wangberg.

Videre peker den frittalende statsadvokaten på at Thune flere ganger, og i full offentlighet, regelrett har slaktet politiets arbeid i bestemte saker.

- En populist

- Jeg spør meg hva som er Thunes motiv. Han undergraver jo både politiets og påtalemyndighetens tillit. Jeg oppfatter ham som en ren populist, som en som søker mest mulig oppmerksomhet uten å tenke så veldig mye på konsekvensene, sier Wangberg.

- Er det feil å ansette Thune som Kripos-sjef?

- Det vil jeg ikke ha noen formening om. Men Thune bærer også tydelig preg av å være en dyktig politimann. Og Kripos kan absolutt ha godt av å få inn en mann som ser ting på en litt annerledes måte. Om det vil gå bra, avhenger av hvordan Thune takler sin mulige nye rolle.

- Hvis du var Kripos-sjef, ville du ha ansatt ham?

- Det er et teoretisk spørsmål jeg ikke vil svare på.

<B>-EN POPULIST: Jeg oppfatter Ola Thune som en rein populist, som en som søker mest mulig oppmerksomhet uten å tenke så veldig mye på konsekvensene, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg. Han er svært kritisk til ansettelsen av Thune som ny mordkommisjonssjef i Kripos.