- Kan virkelig KrF og Venstre samarbeide med Frp?

Borgerlig troverdighet utfordres i innvandringspolitikken, sier justisminister Grete Faremo.

OPPRØRT: Justisminister Grete Faremo advarer mot Fremskrittspartiets asyl- og innvandringspolitikk. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
OPPRØRT: Justisminister Grete Faremo advarer mot Fremskrittspartiets asyl- og innvandringspolitikk. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grete Faremo mener Frp?s forslag til innstramming av innvandringspolitikken er urealistiske.

Justisministeren forteller til Dagbladet at hun har vanskelig for å forstå tankegangen som ligger bak de lovforslagene Frp nå fremmer for Stortinget.

- Grunnen til at jeg reagerer så sterkt er at de gir uttrykk for et menneskesyn som det er all mulig grunn til å ta sterk avstand fra, sier Grete Faremo.

Lukkede mottak - Det er selvsagt ikke ulovlig å søke asyl. Og det er selvsagt slik at noen får avslag på sin søknad.

Når du leser hvordan Frp foreslår å bruke lukkede mottak — fengsling — så må jeg si at jeg aldri håper at vi får se et slikt fengselsregime.

Skulle dette bli gjengs praksis ville vi på europeisk nivå se over 100.000 asylsøkere i fengsel. Hvor mange tusen vi ville fått i Norge, tør jeg ikke ha noen formening om, sier Faremo.
Urealistisk Frp Hun minner om at Norge har deltatt i internasjonalt samarbeid lenge.

- Vi har tiltrådt en rekke internasjonale konvensjoner og tatt på oss gjensidige forpliktelser. Så kommer Frp med forslag som glatt bryter med alt dette og forsøker å gi inntrykk av at det lar seg gjennomføre.

Men en rekke av Frp-forslagene er urealistiske og biter hverandre til dels i halen.

Derfor ser jeg dette som et valgkamputspill. Det er på denne tida av året i valgår at Fremskrittspartiet er tydeligst på dette området, sier justisministeren.

KrF og Venstre Grete Faremo er opptatt av hvordan de borgerlige partiene skal samarbeide om innvandringspolitikken.
- Den kontante tilbakemeldingen Frp fikk fra Høyre ved Michael Tetzschner, registrerer jeg med interesse.

Men jeg mener det er grunn til å stille spørsmål til Kristelig Folkeparti, som har vært tydelig på at de ønsker regjeringsskifte. Er det virkelig mulig at KrF kan samarbeide med Frp på et slikt verdigrunnlag som ligger bak disse forslagene?

Og hva med Venstre, kan de akseptere et sånt utgangspunkt for regjeringssamarbeid med Frp?

Jeg synes det er interessant at Frp?s innvandringspolitikk nå blir tydeliggjort. For det handler om menneskesyn. Er det mulig å gjennomføre dette for den borgerlige siden med troverdigheten i behold?

Tilbakeviser Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, hevdet i Dagbladet i går at Frp?s forslag er gjennomført i Danmark og Finland?

- Hvis uttalelsen vurderes opp mot Dok 8-forslaget til Frp, blir dette ikke riktig, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Hun påpeker at
• Danmark og Finland følger Schengen-regelverkets vilkår for indre grensekontroll.

• Danmark og Finland følger flyktningkonvensjonens regler om eksklusjon fra flyktningstatus.

• Danmark og Finland har regelverk og praksis som tillater at det legges vekt på helsemessige og humanitære forhold ved vurderingen av asylsaker.

• Danmark og Finland har bestemmelser i utvisningsregelverket som enten viser til folkerettslige forpliktelser eller stiller egne krav til å vurdere om utvisning er forholdsmessig.

• verken Danmark eller Finland har så strenge fengslingsregler som foreslått i Dok-8-forslaget om at asylsøkere «skal innkvarteres i lukket mottak inntil identiteten er klarlagt», dvs. fengsles.

- Dette er bare noen av mange og viktige eksempler på forskjeller mellom Frp-forslaget og politikken i Danmark og Finland, sier Grete Faremo.