- Kaos i Israel når omstridt general blir valgvinner

Ariel Sharon blir etter alt å dømme den første direkte valgte statsminister i Israel etter dagens valg. Den parlamentariske situasjonen er uklar og fredsprosessens fremtid usikker når den omstridte generalen vinner valget, sier Dagbladets Einar Hagvaag i disse videokommentarene .