Kappa tas av

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I dag slutter Carsten Smith som høyesterettsjustitiarius. Dermed er en bemerkelsesverdig periode i rettens historie over. Carsten Smith har løftet fram Høyesterett som et selvstendig statsorgan på linje med regjeringen og Stortinget. I pakt med sitt syn på rettens rolle i statslivet har han heller ikke veket tilbake for å la retten avsi dommer som har klart politiske implikasjoner. Slik sett har han bidratt til at Norges Høyesterett har levd opp til historikeren Jens Arup Seips påstand om at den i «ekstrem grad» er et politisk organ.
  • Carsten Smiths funksjonstid i retten falt sammen med en periode da politikken er blitt trengt tilbake både av markedet og av retten. Rettighetsspørsmål er kommet i forgrunnen sammen med konflikter i det økonomiske liv. Carsten Smith har i særlig grad vært opptatt av menneskerettighetene og den rettsskapende virksomheten som foregår i internasjonale domstoler. Han vil bli stående som en av de store justitiarier i rettens historie.