Karikaturen

Det pågår en islamkritikk innenfra som trenger all støtte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DIALOG ER MENINGSLØS hvis ikke såkalte kulturliberale humanister av alle etniske avskygninger støtter den viktige kritikken av islam som pågår innenfra, enten den kommer fra moderate muslimer eller opprørske og frafalne. I kjølvannet av bataljene rundt profeten-karikaturene, og vår høyst lokale karikatur, den rablende Mulla Krekar som på vegne av islam har erklært krig mot det sekulære Vesten, har dialogtilhengerne all grunn til å sørge for at dialogen ikke blir en akademisk pro et contra-øvelse for fredsforskere og Jonas Gahr Støre. Dialogen med islam et ansvar som påhviler folk flest, altså alle forsvarere av internasjonale menneskerettskonvensjoner. Det er ikke minst nødvendig å støtte muslimske kvinner og homofiles rettigheter som et kontinuerlig samfunnskritisk prosjekt.

I YTRINGSFRIHETENS NAVN har enhver selvsagt rett til å fortelle annerledes troende, religiøse som politiske, militante som lunkne, at de tar grunnleggende feil og bør slutte seg til mine verdier. På den annen side er det tvilsomt om det hjelper når utgangspunktet hviler på motsetningen mellom et dem og oss, og der vi oppleves som besserwisserne med alle pengene. Samtidig må vi erkjenne at dialog gjerne foregår mellom parter med ulike interesser.

VI HAR DESSUTEN erfart på kroppen hvordan viktige samfunnsendringer først skyter fart når kravet om forandring oppstår og forankres innenfor, der uretten kjennes på kroppen. Det betyr at noen innenfra må våge å gå i front for sine rettigheter. Derfor vil f.eks. homofile prester bli en kommende trivialitet innenfor selv en uavhengig norsk-luthersk kirke. Men ikke uten at de homofile prestene selv, som vi har sett, har våget kappe og krage, og høstet støtte også fra et sekulært samfunn. Derfor må også homofile muslimer våge spranget, å gjøre seg synlige, i alle fall de som lever i vestlige land, av hensyn til sikkerheten. I dag eksisterer de ikke, selv når moderate muslimer deltar i dialogen.

INNTIL NÅ ER DET de kritiske og opprørske muslimske kvinnene som har gitt ansikt til kampen mot religiøst og kulturelt betinget kvinneundertrykking og overgrep som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, tvangstildekking og isolering i hjemmet. De har skaffet seg navn i den store offentligheten, som den somalisk-nederlandske politikeren Ayaan Hirsi Ali, pakistansk-norske Shabana Rehman, pakistansk-norske Deepika «Deeyah» Thathaal som i sin siste musikkvideo har avbildet kneblede muslimske kvinner på sin nakne rygg, den kanadisk-muslimsk-lesbiske forfatteren Irshad Manji, og nå nylig den syrisk-amerikanske psykiateren Wafa Sultan som er drapstruet etter at hun anklaget muslimer for å representere tilbakeskrittet til middelalderen, i en TV-debatt på den arabiske kanalen Al-Jazeera.

EN MENINGSFULL DIALOG forutsetter selvfølgelig ikke at den ene parten, i dette tilfelle vestlige dialogtilhengere, gir sin støtte til all islamkritikk som kommer innenfra. Vi kan godt se forskjell på en generaliserende kritikk som fyrer opp under et unyansert og usant fiendebilde, og kritikken som vil bringe islam i takt med vestlig liberal og sekulær livsstil og lovgivning. Men vi behøver da ikke å kreve at kritikken som framsettes i prinsippet verken skal være provoserende eller konfronterende, for å fortjene vår støtte. Riktignok hevder representanter fra Det islamske forbund i Norge at det ikke er noen motsetning mellom å være en god muslim og en god nordmann, en type begrepsbruk som virker en smule arkaisk på oss som ikke ser en god kristen, en god muslim, en god afghaner eller en god nordmann som entydige og ideelle størrelser. Derfor skal vi merke oss at en formodentlig «god danske» som direktøren for det liberale Betty Nansen Teatret i København, Henrik Hartmann, likevel ikke ville provosere sitt publikum 8.mars - og nektet den inviterte og kontroversielle Shabana Rehman å opptre som ledd i en likestillings- og minoritetsdebatt.

DET HASTER MED andre ord å etablere en dialog som har plass for enda flere moderate muslimer, provoserende, muslimsk frafalne samfunnsstormere og folk flest, eller humanistiske lønnstakere fra privat og offentlig sektor, om du vil. Ellers tar besserwisseren Siv Jensen debatten. Og da sprekker ikke en gang Mulla Krekar i sola.