Kartlegging står ikke på dagsordenen

Det nærmeste det norske Forsvaret er kommet en kartlegging av helserisiko knyttet til radar, er en årlig helseundersøkelse blant sine ansatte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet om radaranlegg fra den kalde krigens dager er årsaken til kreft hos radaroperatører, har fått stor oppmerksomhet og utløst erstatningskrav i flere andre NATO-land. Men ikke i Norge.

-  Dit er vi ikke kommet i Norge i dag, svarer brigader Dag Hjelle når Dagbladet påpeker dette.

-  Vi har fått opprettet Forsvarets helseregister. Når forskriften er godkjent av statsråden, kan det bli fart i helsekartleggingen, sier Hjelle, som er fagsjef for Forsvarets medisinske aktiviteter.

Komplisert

-  Vil det bli satt i gang en kartlegging av helseskader forbundet med gamle og nye radaranlegg?-  Ikke spesielt på radar. Helseundersøkelsen som nå gjennomføres for tredje gang, er basert på at Forsvaret har opprettet et eget helseregister. Her blir det registrert helseopplysninger over tid, slik at vi får grunnlag for å si noe om helsa til de ansatte over tid, sier Hjelle.

-  Hva med dem som jobbet på anleggene som er nedlagt og ikke lenger er i Forsvaret?-  Radar er et komplisert felt, og det er vanskelig å skaffe faktagrunnlag. Elektromagnetisk stråling er usikker vitenskap, sier Hjelle.

Vanskelig felt

Han bekrefter at han kjenner til den tyske kommisjonsrapporten fra 2003, som konkluderer med at det ikke kan utelukkes at radarpersonell har vært utsatt for ioniserende stråling i et omfang som er helseskadelig.

-  Når det gjelder skader av ioniserende stråling, er også det et vanskelig felt, men hvis man kan godtgjøre eksponering over et visst nivå, kan det være mulig å utlede en årsakssammenheng, sier Hjelle.

Han mener det da i så fall må tas hensyn til andre faktorer, miljømessig eksponering og spesielt utstyr som har radioaktive komponenter, og hvor lang eksponeringen i så fall har vært.

Han mener erstatningsutbetalingene i Tyskland ikke er noe sannhetsvitne for at det er en sammenheng mellom radar og kreft.