Kastes ut av Postbanken

Postbanken Eiendomsmegling har sagt opp sin avtale med Elisenberg Eiendomsmegling. Postbanken raser mot meklerforetakets opptreden ved salget av Båstad terrasse i Asker, og fratar selskapet rettighetene til å bruke merkenavnet Aktiv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag sender Postbanken ut en pressemelding der de gjør det klart at de tar sterkt avstand fra Elisenberg Eiendomsmeglings opptreden ved salget av Båstad terrasse. Dagbladet har gjengitt et lydbåndopptak der eiendomsmekler Frank Gjesdal ved Elisenberg Eiendomsmegling sier seg villig til å ta imot penger under bordet fra en potensiell kjøper da han skulle selge eiendommen for et eldre ektepar i Asker. Salget ble aldri gjennomført.

- Dette er den sterkeste sanksjonen vi kunne iverksatt mot Elisenberg Eiendomsmegling, og således et klart uttrykk for hva vi mener om det som har skjedd, sier administrerende direktør Øivind Rastad i Postbanken Eiendomsmegling til Dagbladet.

Uakseptabelt

Postbanken Eiendomsmegling kjøpte i 1997 Aktiv eiendomsmegling fra advokat og eiendomsmekler Odd Kalsnes. Postbanken er i dag franchisegiver for merkenavnet Aktiv. Elisenberg Eiendomsmegling, der Odd Kalsnes har aksjemajoriteten, har vært en av flere franchisetakere som har kunnet bære merkenavnet.

Det vil de ikke få lov til i framtida.

Meklerskikk

I pressemeldingen fra Postbanken henvises det til Dagbladets oppslag, der det går fram at eiendomsmekler Frank Gjesdal sa at han aksepterte et tilbud om å motta penger under bordet ved salget av eiendommen Båstad terrasse 18 i Asker.

- Dette representerer grunnleggende brudd på de krav som lov om eiendomsmekling stiller, samt etiske regler og god meklerskikk i Aktiv-kjeden. Franchisegiver Postbanken Eiendomsmegling AS tar meget sterk avstand fra det som har skjedd, og har derfor hevet avtaleforholdet med Elisenberg Eiendomsmegling med umiddelbar virkning, heter det i pressemeldingen.

Uenighet

- For oss er det viktig å gi uttrykk for at dette er handlinger begått av en eller flere enkeltpersoner som vi i Postbanken ikke under noen omstendigheter aksepterer, sier Rastad.

Både Elisenberg Eiendomsmegling og Postbanken har gransket saken internt.

Elisenberg Eiendomsmegling har levert en redegjørelse til Kredittilsynet. Samtidig er det uenighet internt i selskapet der Odd Kalsnes har aksjemajoriteten. Etter et styremøte søndag kveld valgte styreformann Thorvald Schiander Petersen å trekke seg fra sitt verv. I går sa fungerende daglig leder Mone Arner Knudtzon opp sin stilling. Årsaken skal være uenighet knyttet til hvordan saken skal håndteres.

Uakseptabelt

Han har jobbet døgnet rundt med saken den siste uka. Han tror det vil bli vanskelig å få fram den hele og fulle sannheten rundt det som har skjedd.

- Det er uansett uakseptabelt å gå inn på en diskusjon om å ta imot penger under bordet, sier han, og understreker at det er mange uskyldige som er blitt skadelidende for enkeltpersoners handlinger i saken.

- Jeg kan ikke innestå for styrets videre behandling av denne saken, sier Knudtzon, som også understreker at hun står bak styreformannens avgjørelse og kommentarer.

Advokat Per Danielsen, som representerer Odd Kalsnes, mener at Postbanken trekker forhastede slutninger.

- Vår oppfatning er at oppsigelsen er helt usaklig og bygger på feil faktum og misforståelser. Under det hele ligger et renkespill som Postbanken har latt seg trekke inn i. Jeg hadde ventet en langt mer seriøs håndtering enn det vi har sett fra bankens side, sier advokat Per Danielsen.