Kilder om E-tjenesten: - Bak denne døra har de skjult hemmelig arkiv med 400 samfunnstopper

Styrt fra kontorbygning i Oslo sentrum, ifølge kilder som forteller at de selv har sett etterretningstjenestens arkivering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Debatt klokka 10: Journalist Kjetil Stormark, advokat Jon Wessel-Aas og Dagbladet-redaktør John Arne Markussen diskuterer E-avsløringen i Valgboden

(Dagbladet): Kilder som NRK og Dagbladet har snakket med forteller at Etterretningstjenesten i et system kalt «Fagarkivet» har lagret store mengder personopplysninger om flere enn 400 nordmenn som E-tjenesten ønsker å rekruttere eller beholde som kilder.

Arkivet skal også inneholde sensitive opplysninger om de aktuelle personenes nærmeste familiemedlemmer.

Innførslene i arkivet, som har eksistert i en årrekke, framstår som psykologiske profiler over norske samfunnstopper som reiser mye i utlandet - blant andre forretningsfolk, byråkrater og forskere, ifølge kildene. 

- Holdt unna granskere Kildene som har kjennskap til mappene forteller at arkivet i årevis har blitt holdt unna Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenesten, det såkalte EOS-utvalget. 

I sommer tok imidlertid, etter det NRK og Dagbladet erfarer, bekymrede personer i miljøet kontakt med EOS-utvalget med beskrivelser av «Fagarkivet».

Nå bekrefter E-tjenesten at EOS-utvalget gjør undersøkelser rundt den aktuelle avdelingen, etter at utvalget tirsdag kveld aksjonerte mot lokalene i Havnelageret i Oslo.

- Skal forenkle kildekontakt NRK og Dagbladets kilder har gitt opplysningene om arkivet under forutsetning om anonymitet. De forteller at mappene med sensitive persondata bare skal finnes i papirversjon og oppbevares i ulike stålskap og safer i E-tjenestens avdeling E-D. Det er denne avdelingen som har ansvaret for «spesiell innhenting og analyse».

- Formålet med personmappene er å samle opplysninger, både historikk og relevante personopplysninger, slik at videre kildekontakt skal bli enklere, sier en person som tidligere har hatt tilgang til «Fagarkivet».

Dagbladet og NRK har også fått opplysninger om det hemmelige arkivets eksistens fra andre kilder, herunder tidligere og nåværende ansatte i Etterretningstjenesten.

Uklar status Det er uklart om alle de aktuelle norske statsborgerne vet at kontakten med E-tjenesten har ført til at det er opprettet en mappe på hver enkelt av dem.

Det er heller ikke sikkert at personene som har snakket direkte med operatører har forstått at det dreide seg om etterretningsfolk. Nordmennene har til felles at de ved en eller flere sammenhenger, bevisst eller ubevisst, har viderebrakt opplysninger til ansatte i tjenesten som ledelsen fant interessante.

Etter det NRK og Dagbladet forstår har arkivet oppstått for å få en så komplett profil som mulig, slik at E-tjenestens operatører er best mulig i stand til å overtale personene til å ta på seg oppdrag for tjenesten eller gi informasjon.

Familiemedlemmer Samtidig skal altså de arkiverte personenes familier være berørt av arkivføringen.

- I tillegg til opplysninger om E-tjenestens tidligere kontakt med hver enkelt, blir det også hentet inn personopplysninger om kilden og hans nærmeste fra ulike registre. Etnisitet, barn og ektefellers velferd og eventuelle sykdomshistorikk, absolutt alt som operatørene kunne komme over av opplysninger, ble registrert, forteller kilden.

HEMMELIG AVDELING: Dette er inngangen til avdelingen i Etterretningstjenesten der EOS-utvalget tirsdag kom på uanmeldt tilsyn. Foto: FRANK KARLSEN
HEMMELIG AVDELING: Dette er inngangen til avdelingen i Etterretningstjenesten der EOS-utvalget tirsdag kom på uanmeldt tilsyn. Foto: FRANK KARLSEN Vis mer

P3, Forsvarets personellarkiv, blir rutinemessig brukt, sammen med en lang rekke andre lukkede og åpne kilder.

- Nødvendig Personregisteret skal innad i E-tjenesten ha blitt framstilt som et «nødvendig» arkiv som i beste fall er i en gråsone.

Tjenesten har i utgangspunktet ingen anledning til å drive registrering eller kartlegging av norske statsborgere. Men i Instruks om etterretningstjenesten, som ble vedtatt i 2001, heter det i paragraf 5 at «tjenesten kan gjennomføre tiltak for å verifisere sine kilders troverdighet».

Det er trolig denne formuleringen E-tjenesten har benyttet som hjemmelsgrunnlag for å registrere opplysninger om ikke bare personer som er kilder, men også om disse kildenes nære familiemedlemmer. I tillegg skal også E-tjenesten ha opprettet mapper på personer som de ønsker å rekruttere som kilder i framtida.

Opplysningene i mappene blir også brukt som grunnlag til å vurdere kildetroverdigheten til hver enkelt.

Etter hva Dagbladet forstår, har E-tjenesten tilgang til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) base over bakgrunnsopplysninger som er innhentet i forbindelse med sikkerhetsklareringer. Men det er uklart om hvorvidt denne tilgangen er benyttet ved oppbyggingen og driften av «Fagarkivet».

Mye brukt «Fagarkivet» blir mye brukt, og er til enhver tid i sirkulasjon mellom ulike seksjoner i E-tjenestens avdeling E-D for «spesiell innhentning». De mest sensitive personmappene fra «Fagarkivet» oppbevares i E-tjenestens seksjon E24 for såkalte «klandestine operasjoner», ifølge kildene.

Seksjon E22 sitter med de fleste mappene fra «Fagarkivet», siden seksjonen er gitt hovedansvaret for nasjonale ressurser innen HUMINT, såkalt menneskebasert etterretningsinnhentning (human intelligence). Mapper på ulike personer blir imidlertid stadig lånt ut til kildeførere/operatører i de andre seksjonene.

- De aller mest sensitive mappene ligger som regel hos E24, seksjonen for klandestine operasjoner, forteller en kilde.
 Dette er seksjonen som driver de mest hemmelige operasjonene innad i E-tjenesten.

Personmappene blir også ofte brukt av analytikerne i E-Ds seksjon E23, som ivaretar E-tjenestens analysearbeid knyttet til styrkebeskyttelse av norske styrker i internasjonale operasjoner. Det er denne seksjonen som, ifølge NRK og Dagbladets kilder, er fagansvarlig for drift og vedlikehold av «Fagarkivet».

Denne avdelingen består av den ene halvparten av det som tidligere ble titulert som E14 i E-tjenesten. Den andre halvparten ble organisert i seksjon E21.

Arkivnøkkel Mens E-tjenestens avdeling E-D i hovedsak holder til i lokaler i Oslo sentrum, flere kilometer unna E-tjenestens hovedkvarter på Lutvann nord i Oslo, blir gamle personmapper fra «Fagarkivet» oppbevart i tjenestens sentralarkiv i kjelleren på Lutvann.

Etter hva Dagbladet forstår, skal den eneste delen av arkivet som foreligger i elektronisk form, være en arkivnøkkel eller journal.

UANMELDT AKSJON: Her forlater EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer Havnelageret sammen med to rådgivere fra utvalgets sekretariat etter tilsynet i Etterretningstjenestens lokaler i Havnelageret. Foto: BENJAMIN WARD
UANMELDT AKSJON: Her forlater EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer Havnelageret sammen med to rådgivere fra utvalgets sekretariat etter tilsynet i Etterretningstjenestens lokaler i Havnelageret. Foto: BENJAMIN WARD Vis mer

Denne er ført som et regneark i Microsoft-programmet Excel, og gir en generell oversikt over hva slags arkiveringssystem som er benyttet.

Denne arkivnøkkelen blir trolig oppbevart av seksjonssjefen i seksjon E23.

- Gjør egne undersøkelser

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, takket i går nei til ordinære intervjuer med NRK og Dagbladet om arkivsaken, men sendte i går ettermiddag en epost til redaksjonene med sitt syn på saken.

- E-tjenestens egne undersøkelser av de påstandene som fremsettes tilsier så langt ikke at det skal ha foregått virksomhet utover rammene i lov og instruks. Tjenesten er imidlertid svært glad for at EOS-utvalget nå på eget initiativ undersøker saken, og ser frem til resultatet av disse undersøkelsene, skriver generalløytnant Kjell Grandhagen i eposten.

- Kildene må nødvendigvis sjekkes ut for å forvisse oss om at de er pålitelige, og for å kunne ivareta deres og vår sikkerhet på en god måte. Etterretningsloven § 4 og etterretningsinstruksen § 5 gir klare rammer for tjenestens virksomhet på dette området, utdyper E-sjefen.

Han understreker viktigheten av kildearbeidet generelt.

- All virksomhet E-tjenesten driver retter seg mot mål i utlandet. Tjenesten er helt avhengig av personkilder i sin etterretningsinnsamling til støtte for norske myndigheter. En del av disse kildene er norske borgere som frivillig tar på seg den krevende oppgaven det er å gi informasjon om utenlandske forhold. Disse personene gjør en uvurderlig innsats for Norges sikkerhet, skriver Grandhagen.

Han gjorde det klart at han i går ikke ville svare på oppfølgingsspørsmål fra NRK og Dagbladet.

- Utover dette vil tjenesten nå ikke kommentere saken ytterligere, avslutter Grandhagen i eposten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer