Kildevern i pressen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Kildevernet i mediene er en avgjørende forutsetning for uavhengighet og for utøvelse av fri og kritisk journalistikk. I forbindelse med Dagbladets journalistiske arbeid med Munch-ranet er det kommet fram at samtaler mellom vår journalist og en av personene som nå er blitt tiltalt i saken, ble avlyttet av politiet. Når Munch-saken nå kommer opp for domstolen, vil lydbåndopptak fra minst en av samtalene mellom vår journalist og en av de tiltalte bli avspilt i retten som bevismateriale.
  •  Politiet avdekker dermed at en av de tiltalte var en av Dagbladets kilder i arbeidet med Munch-dekningen. Dette ser Dagbladet meget alvorlig på fordi det svekker kildevernet som er beskyttet i norsk og internasjonal lov. Vi mener dette er ulovlig og reiser grunnleggende prinsippielle spørsmål. Vår understrekning av kildevernet er selvsagt ikke i den hensikt at lovbrytere lettere skal gå fri. Men det er en forutsetning for vår grunnlovsfestede ytringsfrihet at medienes kilder skal kunne stole på mediene og alltid legge til grunn at mediene ikke virker som redskap for statsmakten. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) gir både kilden rett til beskyttelse og mediene rett til å tilby beskyttelse.
  •  Dagbladet har advart mot konsekvensene av utvidet bruk av nye politimetoder. Konsekvensene for personvern og integritet er uvorsiktlige og uklare. I de seinere år har politiet stadig fått utvidet adgang til å bruke telefonkontroll, romavlytting og opptak av film og bilder. Vi frykter derfor at vi vil få flere slike saker hvor kildevernet blir undergravd.
  •  Munch-saken vil være første gang i norsk rettshistorie at telefonsamtaler mellom en journalist og en kilde blir brukt som bevis i en straffesak. Munch-ranet er en alvorlig forbrytelse. Men vi kan ikke ha et kildevern som blir svekket avhengig av sakens samfunnsmessige betydning eller forbrytelsen alvorlighetsgrad. Derfor krever Dagbladet at lydbåndopptakene ikke brukes som bevis i retten - men tilintetgjøres.