Kilevink fra Høyre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik fikk seg en kilevink fra Høyre samme dag som han kom tilbake etter sykefraværet. Bondevik innledet sin pressekonferanse med å si fra hvilke områder regjeringen i tida framover vil prioritere, og nevnte eksplisitt kreftomsorgen, psykiatrien og eldreomsorgen. Dagen etter går Høyres parlamentariske nestleder og finanspolitiske talsmann, Per-Kristian Foss, i avisa Vårt Land inn for å kutte i de planlagte bevilgningene til nettopp disse tre områdene. Foss mener at gjennomføringsperioden for kreftplanen, psykiatriplanen og eneromsreformen må forlenges med ett år, for å få til de nødvendige kuttene i offentlige utgifter.
  • Også Thorbjørn Jagland trakk fram kreftplanen, psykiatriplanen og eneromsreformen da han talte til Arbeiderpartiets landsstyre torsdag. Situasjonen illustrerer nok en gang den klemma sentrumsregjeringen er i foran Stortingets budsjettforhandlinger: I fordelingsspørsmål og sosialpolitikken står regjeringen nærmest Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet avviser helt å være med på å gjennomføre kontantstøtten slik Stortinget har vedtatt den. Det krever derimot Høyre og Fremskrittspartiet. Men disse partiene har sagt fra at det ikke blir aktuelt med skatteøkninger. Og nå vil altså Høyre finansiere kontantstøtten ved å kutte i andre hjertesaker fra Voksenåsen-erklæringen.
  • Dette siste kravet fra Høyre er oppsiktsvekkende. Høyre har lenge profilert seg ved å prioritere helse- og omsorgssektoren høyt, og har i en årrekke overbydd Arbeiderpartiregjeringens bevilgningsforslag til helsevesen og eldreomsorg. Dette skjedde bl.a. da Stortinget vedtok eneromsreformen. Og da psykiatriplanen ble vedtatt før sommeren, argumenterte høyrerepresentanter med at åtte år egentlig var en for lang reformperiode.
  • Per-Kristian Foss mener det er juks å utsette den lovete kontantstøtten til toåringer. Men i Høyres øyne er det altså ikke juks å bremse takten i sårt tiltrengte, vedtatte reformer som kommer psykiatriske pasienter, kreftsyke og eldre pleietrengende til gode.