Kinesisk storflom skyldes menneskelige handlinger

BEIJING (NTB-Reuters-AFP): Storflommen i Kina, den verste på flere årtier, skyldes i hovedsak menneskelige handlinger, en årelang utpining av miljøet, sier lederen for FNs miljøprogram, Klaus Töpfer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Under et to dager langt besøk i Beijing konstaterer Töpfer at kinesiske eksperter er enige i denne konklusjonen.

  Værfenomener som El Niño og La Niña utløste kraftige regnskyll som igjen førte til at flomtida i Kina begynte mye tidligere enn vanlig.

  - Men regnet alene kan ikke forklare den voldsomme flommen. Det har regnet mye mer under tidligere storflommer, som likevel ikke ble så ødeleggende som den vi har sett i år. Forklaringen er avskoging og jorderosjon, samt endret bruk av jorda i de øvreliggende deler av Yangtze-elva, sier UNEP-sjefen.

Forbud mot hogst

Kinesiske myndigheter har innført forbud mot tømmerhogst i dette området for nærmere å granske sammenhengen mellom endrede naturforhold og faren for unormalt store flommasser.

  Hele 54 kommuner i den sørvestlige Sichuan-provinsen har fått beskjed om stans i tømmerdriften, og alle markedene for trevirke er midlertidig stengt.

  Myndighetene har også gitt konstruktørene av kraftanlegg langs elva beskjed om ikke å bygge egne tømmerrenner for fløting i det enorme vanndraget. Dette er et forsøk på å stanse den ødeleggende hogsten av ungskog i Sørvest-Kina.

Tap av arbeidsplasser

Samtidig er myndighetene bekymret for store tap av arbeidsplasser som følge av en betydelig omlegging av skogs- og jordbruksdriften. Dette punktet ble understreket flere ganger under samtalene med UNEP-lederen.

  Töpfer sier at årets flom tilsvarer en katastrofe som bare inntreffer en gang hvert 200. år, og at regnmengden ikke skulle tilsi så enorme ødeleggelser.

  Vannstanden har under de verste periodene ligget i gjennomsnitt 10 meter høyere enn det som ble målt i 1954, da 30 000 mennesker minste livet. Elvebunnen er blitt hevet av metertykke lag av slam fra tømmerdriften høyere opp.

4000 omkomne

Den kinesiske regjering opplyste i går at tallet på omkomne under flommen ikke vil overstige 4000, langt fra de tallene vestlige medier opererer med. Men arbeidet med å kartlegge skader og tap av menneskeliv er ikke sluttført. Rundt 14 millioner mennesker er blitt hjemløse.

  Meldinger fra det nordøstlige Kina går ut på at adskillige tusener må belage seg på å tilbringe høsten og den kalde vinteren i telt.

  Over en halv million mennesker sover og spiser utendørs, og det blir ifølge lokale myndigheter ikke mulig å skaffe alle tak over hodet før kulda setter inn.

<B>KATASTROFE: </B>Soldater til aksjon i Kina ... for å begrense flommens ødeleggelser ...