- Kirka en plage for sex-misbrukte

Prest Benedicte Ericson (52) ble utsatt for seksuelle overgrep. Hun mener kirka har vært så fokusert på synd og skyld at den har gjort vondt verre for seksuelt misbrukte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Statskirka har vært flinkere til å få oss til å krype, enn å få oss til å stå. Kirka må minne oss om vår verdighet, ikke ta den fra oss. Jeg mener kirka har gjort vondt verre for mennesker utsatt for seksuelle overgrep fordi kirka snakker om oss som syndige. I stedet for å være opptatt av vår verdighet, har kirka fokusert på synd og skyld. Det treffer barn som har opplevd seksuelle overgrep, sier Benedicte Ericson.

Følte seg fremmed

Sammen med andre teologer og psykologer knyttet til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, har hun skrevet boka «Fra skam til verdighet» som ble utgitt på Universitetsforlaget i sommer.

Boka ble presentert i siste nummer av bladet Psykisk helse.

Ericson er i dag fungerende prest i Høvik Kirke i Bærum, og har tidligere jobbet som prest i Bredtvedt Kvinnefengsel og som sykepleier i psykiatrien. Først nå, åtte år etter at hun ble uteksaminert som teolog, har hun ønsket å søke seg til en stilling som prest i Den norske kirke.

Fordi hun har følt seg så fremmed i kirka, vil hun at andre skal føle seg hjemme.

- Først nå er jeg sterk nok. Jeg har ikke villet gå inn i en liturgi som ikke gjenspeiler mitt liv. Jeg må kunne være til stede med hele meg, det er vanskelig når jeg i liturgien føler meg fremmed overfor det jeg sier. Kirka må erkjenne at de vonde tingene ikke bare skjer andre steder langt unna oss, men i vanlige norske hjem. Kirka skal være et lys i mørket, skape fred i redselen og gi oppreisning for falsk skyldfølelse.

Skjendet barn

Ericson skrev kapittelet «Messe for et skjendet barn». I to uker bodde hun hos karmelsøstrene i karmelittklosteret i Tromsø og skrev en messe om sitt gudsforhold og forvirring etter å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

- Messen viser min forvirring, angst og raseri som er rettet mot kirka, men også mot meg selv. Jeg lengter etter ei kirke som rommer alle følelsene det skjendete og umulige barnet bærer på. Kirken har gjort ubegripelig mye vondt i å snakke ureflektert om tilgivelse. Det går ikke an å kreve at man skal tilgi et seksuelt overgrep.

Skremmer til lydighet

Ericson vil ha mer vektlegging på det kristne kjærlighetsbudskapet, enn på kirkas fokus på mennesker som syndere.

- Når kirka snakker om kjærlighetsbudskapet, hvorfor ikke snakke om det på en slik måte at folk vil høre det? Det er som om vi aller nådigst får lov å komme til kirka med vår synd. Jeg mener kirka gjennom tidene har villet skremme til lydighet, heller enn å formidle Jesus nestekjærlighet.

- Mener du prestene er forutinntatte overfor de menneskene som søker til kirka?

- Jeg mener Den norske kirke ikke har klart å gjenspeile menneskenes liv, dog er den på vei. En prest må tørre å være tilstede med hele seg, ellers blir ikke prestene troverdige. Prester har måttet være litt bedre enn andre, ellers har de jo ikke kunnet kritisere. Det gjenspeiler seg både i homofilidebatten og rundt temaet skilsmisse. Prester må også kunne skille seg, og de må våge å være hele mennesker.

SEX-MISBRUKT: Fungerende prest Benedicte Ericson i Høvik kirke mener det er på høy tid at kirka gir ofre for seksuelle overgrep verdigheten tilbake.