Kirken ber om unnskyldning for barnemisbruk i Australia

Titusener av barn har opplevd seksuelle overgrep på institusjoner i Australia de siste tiårene, ifølge en ny rapport. Den katolske kirken ber om unnskyldning. 

Likevel vil ikke Den katolske kirken anmelde overgrep den har blitt gjort oppmerksom på gjennom skriftemål.

– Jeg ville hatt sterkt motstridende følelser og ville forsøkt å få vedkommende til å snakke utenfor skriftemålet, men jeg kan ikke bryte taushetsløftet. Straffen for å bryte taushetsløftet er utestengelse fra kirken, dette er et alvorlig og åndelig spørsmål, sier erkebiskop Denis Hard i Melbourne.

Australske myndigheter iverksatte undersøkelsen i 2012 etter å ha blitt presset i flere år til å etterforske anklager om barnemisbruk i Den katolske kirken. Nå er arbeidet avsluttet og rapporten ferdigstilt.

– Samfunnets største institusjoner har sviktet på det groveste. I mange tilfeller har sviket blitt forsterket av den åpenbart mangelfulle evnen til å ivareta dem som er blitt misbrukt, heter det i rapporten.

Siden 2012 er granskingskommisjonen blitt kontaktet av over 15.000 mennesker som har stått fram som ofre og som detaljert har fortalt om overgrep på barnehjem og skoler, samt i kirker, sports- og ungdomsklubber.

– På vegne av de katolske biskopene og religiøse lederne beklager jeg på det dypeste for lidelsene som er blitt påført og lover å sørge for rettferdighet for de rammede, sier Hard.

(NTB)