Kirken refser regjeringens asylpolitikk

- Mennesker som søker vern blir mistenkeliggjort.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kirken går til kamp mot regjeringens asylpolitikk. I morgen vil Mellomkirkelig råd for Den norske kirke komme med en sterkt kritisk uttalelse.

- Asylpolitikken er verdikamp. Med det programmet dagens regjering har, er det overraskende at den legger seg nærmere opp til Fremskrittspartiets politikk fremfor å være et alternativ, sier lederen i Mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit, til NTB.

Han er særlig skeptisk til en politikk som går ut på å skremme folk fra å komme til Norge for å søke asyl.
- Uredelige
- Vi må protestere når mennesker som søker vern blir mistenkeliggjort og sett på som uredelige. Regjeringen stigmatiserer asylsøkere generelt. Det er viktig å sørge for at retten til å søke blir ivaretatt, sier han.

Fykse Tveit er ganske sikker på at en samlet kirke vil stå bak en kritisk uttalelse. Han viser til det Kirkemøtet sa om asylpolitikken for to år siden.

- Vi har også forhørt oss blant biskopene og andre og mener å ha rimelig god basis for en slik uttalelse, sier han.


Barn må ivaretas
Fykse Tveit trekker særlig fram to punkter som han mener er sterkt beklagelig - behandlingen av mindreårige og innstrammingene i reglene for familiegjenforening.

I et utkast til uttalelse fra sekretariatet i rådet legges det vekt på at vurderingene fra FNs høykommissær for flyktninger må ligge til grunn for norsk asylpolitikk.

- Dessuten må forskriften som skal regulere UNEs behandlingsform endres, slik at flere får prøvd sakene sine for full nemnd, sier Fykse Tveit.


- Angår Kirken
Kirken har også engasjert seg for å få flere kommuner til å ønske asylsøkere velkommen. Mellomkirkelig råd, Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), har sendt brev til landets menigheter om å ta godt imot asylsøkere.

I brevet «Jeg trengte en neste, var du der?» blir menighetsråd, prester og diakoner utfordret til å kontakte politikerne i kommunen.

- Vi må si tydelig fra om at Norge er forpliktet til å vurdere opphold for mennesker som søker om asyl. Folk må ha et sted å bo mens søknaden behandles, og de skal møtes med anstendighet og verdighet. Det dreier seg om menneskerettslige forpliktelser og menneskeverd, sier Fykse Tveit til kirken.no.


Globalt fellesskap
- Våre lokalsamfunn er del av et globalt menneskelig fellesskap. Millioner av mennesker er på flukt i verden. Likevel berøres ikke Norge på langt nær som mye av flyktninger som de fattige nabolandene i sør. Som kristne er vi en del av en verdensvid kirke. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere i verden og ta ansvar for medmennesker i nød, heter det blant annet i brevet til menighetene.

Brevet er undertegnet av preses i Bispemøtet, biskop Olav Skjevesland, direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet, Frank Grimstad som er direktør i KA, og Olav Fykse Tveit. (NTB)

KRITISK: Leder Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke gir Jens & co kjeft for den nye asylpolitikken.