Kirken tjener fett på øl

Den norske kirke tjener gode penger på øl. Kirken har også tjent penger på aksjer i Dyno, som blant annet driver utstrakt sprengstoffproduksjon til rustningsindustrien.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gjennom Kirkens eget fond - Opplysningsvesenets Fond - har man satset stort på aksjer, deriblant i ølgiganten Orkla. Fondet ble opprettet i 1821. Midlene stammer fra salg av eiendommer og kirkelig gods.

I fjor ble 19 millioner kroner overført til Kirken fra fondet, som administreres av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Dette utgjør ca. en tredjedel av fondets overskudd. Fondet er i dag på 1,1, milliarder kroner.

Mye øl

Orkla er hovedprodusent av øl i Norge og Sverige, gjennom Pripps Ringnes. Ølproduksjon utgjør om lag en tredjedel av Orklas virksomhet i dag. Kirkefondet har satt 11,3 millioner i disse aksjene, som er fondets største post. Nummer to er posten i Norsk Hydro, der Opplysningsvesenets Fond har satt vel 10 millioner kroner i aksjer.

Bergesen d.y., Veidekke og Norske Skog er andre selskaper Kirkens eget fond har satset på.

Kort tid før jul kvittet kirkefondet seg med en post i Dyno Industrier på 10000 aksjer, verd 1, 3 millioner kroner. Dyno er sprengstoff-produsent og leverer i ikke ubetydelig grad produkter til rustningsindustrien.

Etisk konflikt

Norsk Hydro ligger i konflikt med urbefolkningen i Orissa-delstaten i India, i en gruvesatsing som innbefatter flytting av lokalbefolkning. Det samme er tilfellet ved en Hydro-satsing i en av Brasils bauxittgruver.

Framtiden i våre henders undersøkelsessgruppe Norwatch har lengearbeidet med å skaffe full oversikt over kirke-fondets investeringer.

Norwatch mener fondets investeringer må være i etisk konflikt med retningslinjene i Opplysningsvesenets Fond. Her står det blant annet:

«Ved aksjehandelen skal det tas hensyn til sosiale og etiske forhold, og det skal legges vekt på å unngå investeringer som antas å bli misbilliget i vesentlige deler av den kirkelige opinion. Det skal ikke erverves aksjer i selskaper som helt eller for en vesentlig del har sin virksomhet i rustnings-, tobakksindustri eller bryggerivirksomhet.»

Underdirektør Jan Ove Tidem i Kirkedepartementet har ansvaret for forvaltningen av Opplysningsfondets midler. Han mener kritikken skyter over mål. Han vil likevel ta opp aksjeposten i Norsk Hydro med Kirkerådet og styret der, den rette eier av Fondet.

Noe verre er det, innrømmer Tidem, med eierskapet i ølgiganten Orkla.

- Dette skal vi ta for oss på et møte ganske snart. Saken har vært oppe tidligere, men da var Orklas ølvirksomhet langt mindre omfattende, sier han.
Kirkerådet vil avgjøre saken, konkluderer Tidem.