Kirkens lærenemnd avviser Sunde-saken

Lærenemnda for Den norske kirke vil ikke behandle spørsmålet om Siri Sunde fortsatt kan være prest i Den norske kirke på grunn av hennes homofile samliv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette vedtok lærenemnda enstemmig i dag da spørsmålet om den homofile presten i Nordre Land ble tatt opp for tredje gang. Hamars biskop Rosemarie Köhn avholdt seg fra å stemme fordi hun hadde reist saken.

Lærenemnda sier derimot ja til å behandle den saken biskopen i Tunsberg har fremmet om prost Asle Dingstad fra Larvik. Dette fordi spørsmålet inneholder tungtveiende læremessige forhold og også berører kirkens enhet.

Dingstad ser på biskopens aksept av homofilt samliv som vranglære og fraskriver seg biskopens tilsyn.

Utenfor mandatet

Lærenemnda mener Siri Sunde-saken i hovedsak dreier seg om de forvaltningsmessige konsekvenser av et tidligere vedtak på Kirkemøtet. Der ble det sagt at personer som lever i homofilt samliv, ikke kan inneha kirkelig tjeneste som vigslet prest, diakon og kateket.

- Nemnda ser at de spørsmål som er reist, er av stor betydning for kirken. Likevel finner vi at det ligger utenfor lærenemndas mandat å vurdere konsekvensene av Kirkemøtets vedtak, og Siri Sunde-saken kan derfor ikke realitetsbehandles, sier nemndas leder, professor Torleiv Austad.

(NTB)