Kirurg i Oslo drakk vin under nyre­operasjon. Må sone 24 dager

En kirurg som i Oslo tingrett i fjor ble dømt for å ha drukket alkohol under en nyretransplantasjon, fikk ikke medhold i ankesaken i lagmannsretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere overlegen ble dømt til fengsel i 24 dager for å ha drukket trekvart liter vin i en pause under en nyretransplantasjon på et sykehus i Oslo.

Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.

Mannen var i ferd med å utføre en nyretransplantasjon i september i fjor. Han tok en pause på 45 minutter og har senere innrømmet at han da drakk vin i pausen. Da han returnerte til operasjonssalen for å fortsette operasjonen, klippet han tråden i et operasjonssår, før kollegene hans viste ham bort og fullførte operasjonen.

Ifølge vitneforklaringer var pasienten aldri i livsfare, men retten mener alvorlige komplikasjoner kunne ha oppstått.

Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Den tidligere overlegen tilsto å ha brutt loven, men anket på straffeutmålingen. Forsvareren hans mente at dommen burde være betinget, ikke ubetinget.

Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å endre tingrettens straffastsettelse på 24 dager fengsel, og heller ingen grunn til å gjøre straffen betinget.

«Forholdets alvor bør etter lagmannsrettens oppfatning markeres med en ubetinget reaksjon», heter det i dommen.

(NTB)