Kjærlighetsvirus i Høyesterett

Et kjærlighetsvirus rammer Høyesterett. Amors piler har til de grader truffet rikets øverste dommere, og deres nærmeste familier, at hele fire dommere er erklært inhabile av 13 av sine kolleger i en enstemmig kjennelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selve saken gjelder et søksmål fra en person mot staten ved Finansedepartementet. Det er bestemt at den skal behandles i plenum i Høyesterett, det vil si av alle dommerne samlet.

Dagbladet presenterer her lista over de fire inhabile, og på hvilken måte de er satt ut av spill:

Justitiatrius Carsten Smith, Høyesteretts leder, er gift og har døtre. En av døtrene er gift med advokat Frode Elgesem. Han er ansatt hos Regjeringsadvokaten, og skal føre saken i Høyesterett på vegne av staten.

Smith som svigerfar ut av rekka går.

Høyesterettsdommer Vera Holmøy er gift med dommer Tor Holmøy. Vår sak har en fortid fra Borgarting lagmannsrett, og nettopp Tor Holmøy var med på å dømme i saken i lagmannsretten.

Ektemann Holmøy ut av rekka går.

Høyesterettsdommer Liv Gjølstad er gift med ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i Finansedepartementet. Dette departementet er altså saksøkt i vår sak på vegne av staten. Ekspedisjonssjef Gjølstad har vært med på å behandle den aktuelle saken som byråkrat i departementet.

Ektefelle Gjølstad ut av rekka går.

Høyesterettsdommer Kirsti Coward er samboer med permittert regjeringsadvokat, Sven Ole Fagernæs. Den aktuelle saken kom inn til Regjeringsadvokatens kontor etter at Fagernæs ble konstituert som departementsråd i Justisdepartementet, men Farernæs har likevel hatt en kort samtale med advokat Elgesem om den aktuelle saken.

Samboer Coward ut av rekka går.

De fire dommerne tok sjøl opp spørsmålet om sin habilitet, og både Regjeringsadvokaten og saksøkers advokat, Morten Wishman, fikk uttale seg, før kjennelsen falt.